-

รายละเอียด จับยี่กี ประจำรอบที่ 06/07/2022 รอบ 14:00น

ผลรวม

1610974

เลขแถวที่ 17

34563

สมาชิกยิงเลขลำดับที่ 1

xxx56299

สมาชิกยิงเลขลำดับที่ 17

xxxdan666

ผลรางวัล

1576411

สามตัวบน

764

สองตัวล่าง

11

# เลข สมาชิก เวลาส่งเลข
1 11111 xxx56299 06/07/2022 13:59:50
2 23452 xxxllired 06/07/2022 13:59:50
3 45674 xxxdan666 06/07/2022 13:59:49
4 57182 xxxpsafpja 06/07/2022 13:59:49
5 90127 xxxZander 06/07/2022 13:59:47
6 11111 xxx56299 06/07/2022 13:59:45
7 42600 xxxpsoojai 06/07/2022 13:59:45
8 27006 xxx777assn 06/07/2022 13:59:43
9 30192 xxxpepepej 06/07/2022 13:59:41
10 54809 xxxwsafnde 06/07/2022 13:59:39
11 11931 xxxty168 06/07/2022 13:59:38
12 48274 xxxssingbu 06/07/2022 13:59:37
13 67845 xxx7s7f8aa 06/07/2022 13:59:35
14 89529 xxxPhoenix 06/07/2022 13:59:33
15 82563 xxxTrevor 06/07/2022 13:59:31
16 91898 xxxGus 06/07/2022 13:59:29
17 34563 xxxdan666 06/07/2022 13:59:27
18 29836 xxxpipipip 06/07/2022 13:59:27
19 75564 xxxZeno 06/07/2022 13:59:25
20 86597 xxxRenny 06/07/2022 13:59:23
21 56345 xxxllired 06/07/2022 13:59:22
22 76081 xxxACE 06/07/2022 13:59:21
23 54821 xxxwsafnde 06/07/2022 13:59:19
24 16685 xxx8999pol 06/07/2022 13:59:17
25 38369 xxxabcjain 06/07/2022 13:59:15
26 13837 xxxjaiooop 06/07/2022 13:59:13
27 73030 xxxNiko 06/07/2022 13:59:11
28 48268 xxxssingbu 06/07/2022 13:59:09
29 81022 xxxRichman 06/07/2022 13:59:07
30 11478 xxxarpapor 06/07/2022 13:59:05
31 37235 xxxoopaain 06/07/2022 13:59:03
32 91939 xxxJacob 06/07/2022 13:59:01
เข้าแทงจับยี่กีรอบถัดไปคลิก
แชทวางเลข - กรุณาใช้คำสุภาพและมีมารยาทในการแชท
ปิดแชท
แชทวางเลข