-

รายละเอียด จับยี่กี ประจำรอบที่ 15/10/2021 รอบ 09:30น

ผลรวม

2001308

เลขแถวที่ 17

25555

สมาชิกยิงเลขลำดับที่ 1

xxxLokasun

สมาชิกยิงเลขลำดับที่ 17

xxxnadol25

ผลรางวัล

1975753

สามตัวบน

757

สองตัวล่าง

53

# เลข สมาชิก เวลาส่งเลข
1 96215 xxxLokasun 15/10/2021 9:29:49
2 22555 xxxnadol25 15/10/2021 9:29:49
3 19660 xxx3noppat 15/10/2021 9:29:47
4 47829 xxxpsakket 15/10/2021 9:29:45
5 28980 xxxpapjain 15/10/2021 9:29:43
6 42423 xxxpsoojai 15/10/2021 9:29:41
7 25455 xxxnadol25 15/10/2021 9:29:41
8 23574 xxx2online 15/10/2021 9:29:39
9 51743 xxxusiufai 15/10/2021 9:29:37
10 55555 xxxnadol25 15/10/2021 9:29:36
11 32894 xxxpatahij 15/10/2021 9:29:35
12 46338 xxx9s99jai 15/10/2021 9:29:33
13 74507 xxxPascal 15/10/2021 9:29:31
14 66665 xxxnadol25 15/10/2021 9:29:31
15 55658 xxx7s7f7as 15/10/2021 9:29:29
16 51535 xxxusiufai 15/10/2021 9:29:27
17 25555 xxxnadol25 15/10/2021 9:29:26
18 32686 xxxpopopja 15/10/2021 9:29:25
19 46129 xxx8s88tha 15/10/2021 9:29:23
20 59573 xxxpsofpoj 15/10/2021 9:29:21
21 54455 xxxnadol25 15/10/2021 9:29:21
22 40724 xxxssinjai 15/10/2021 9:29:19
23 33016 xxxpatahij 15/10/2021 9:29:17
24 61185 xxxpsofpop 15/10/2021 9:29:15
25 74628 xxxPascal 15/10/2021 9:29:13
26 59364 xxxssifsis 15/10/2021 9:29:11
27 55555 xxxnadol25 15/10/2021 9:29:11
28 72807 xxxNicasio 15/10/2021 9:29:09
29 86251 xxxRagnar 15/10/2021 9:29:07
30 99694 xxxMorgan 15/10/2021 9:29:05
31 51845 xxxtsyfrga 15/10/2021 9:29:03
32 00000 xxx5888 15/10/2021 9:29:02
33 71714 xxxLucien 15/10/2021 9:29:01
34 58856 xxxnadol25 15/10/2021 9:29:01
35 68855 xxxnadol25 15/10/2021 9:28:56
36 57755 xxxnadol25 15/10/2021 9:28:51
37 36855 xxxnadol25 15/10/2021 9:28:46
38 25555 xxxnadol25 15/10/2021 9:28:41
39 28555 xxxnadol25 15/10/2021 9:28:35
40 32555 xxxnadol25 15/10/2021 9:28:30
41 25555 xxxnadol25 15/10/2021 9:28:25
เข้าแทงจับยี่กีรอบถัดไปคลิก
แชทวางเลข - กรุณาใช้คำสุภาพและมีมารยาทในการแชท
ปิดแชท
แชทวางเลข