-

รายละเอียด จับยี่กี ประจำรอบที่ 14/10/2021 รอบ 23:00น

ผลรวม

2870966

เลขแถวที่ 17

36666

สมาชิกยิงเลขลำดับที่ 1

xxxssinjai

สมาชิกยิงเลขลำดับที่ 17

xxxnadol25

ผลรางวัล

2834300

สามตัวบน

343

สองตัวล่าง

00

# เลข สมาชิก เวลาส่งเลข
1 40622 xxxssinjai 14/10/2021 22:59:49
2 69666 xxxnadol25 14/10/2021 22:59:49
3 59470 xxxssifsis 14/10/2021 22:59:47
4 87452 xxxn123 14/10/2021 22:59:46
5 90802 xxxMason 14/10/2021 22:59:45
6 71953 xxxMiguel 14/10/2021 22:59:43
7 54273 xxxssofmas 14/10/2021 22:59:41
8 36365 xxxnadol25 14/10/2021 22:59:41
9 44444 xxxn123 14/10/2021 22:59:41
10 73122 xxxNiko 14/10/2021 22:59:39
11 59679 xxxpsofpoj 14/10/2021 22:59:37
12 36665 xxxnadol25 14/10/2021 22:59:36
13 14521 xxxn123 14/10/2021 22:59:35
14 46236 xxx9s99jai 14/10/2021 22:59:35
15 89311 xxxMaximus 14/10/2021 22:59:33
16 27481 xxx888ssan 14/10/2021 22:59:31
17 36666 xxxnadol25 14/10/2021 22:59:31
18 55547 xxxn123 14/10/2021 22:59:30
19 98631 xxxKardos 14/10/2021 22:59:29
20 22076 xxxachaiya 14/10/2021 22:59:27
21 35666 xxxnadol25 14/10/2021 22:59:26
22 35519 xxxmustang 14/10/2021 22:59:25
23 00001 xxxn123 14/10/2021 22:59:25
24 34684 xxxtoyataj 14/10/2021 22:59:23
25 19558 xxx3noppat 14/10/2021 22:59:21
26 44004 xxxpsipipi 14/10/2021 22:59:19
27 66666 xxxnadol25 14/10/2021 22:59:19
28 17307 xxxaijai 14/10/2021 22:59:17
29 20585 xxx5556565 14/10/2021 22:59:15
30 48754 xxxtsoyata 14/10/2021 22:59:13
31 62197 xxxpsafkke 14/10/2021 22:59:11
32 55555 xxxn123 14/10/2021 22:59:10
33 75640 xxxZeno 14/10/2021 22:59:09
34 65312 xxxzsifizi 14/10/2021 22:59:07
35 37143 xxxoopaain 14/10/2021 22:59:05
36 88888 xxxn123 14/10/2021 22:59:05
37 36666 xxxnadol25 14/10/2021 22:59:04
38 11246 xxxsitiya 14/10/2021 22:59:03
39 82689 xxxTrevor 14/10/2021 22:59:01
40 85886 xxxn123 14/10/2021 22:58:59
41 14252 xxxn123 14/10/2021 22:58:54
42 55566 xxxn123 14/10/2021 22:58:48
43 58852 xxxn123 14/10/2021 22:58:42
44 55358 xxxn123 14/10/2021 22:58:37
45 86854 xxxn123 14/10/2021 22:58:30
46 25418 xxxn123 14/10/2021 22:58:22
47 85655 xxxn123 14/10/2021 22:58:16
48 95568 xxxn123 14/10/2021 22:58:09
49 85639 xxxn123 14/10/2021 22:58:04
50 26583 xxxn123 14/10/2021 22:58:00
51 25148 xxxn123 14/10/2021 22:57:54
52 25383 xxxn123 14/10/2021 22:57:50
53 94406 xxx38wat 14/10/2021 22:57:46
54 14253 xxxn123 14/10/2021 22:57:45
55 27528 xxxn123 14/10/2021 22:57:39
56 55555 xxxn123 14/10/2021 22:57:33
เข้าแทงจับยี่กีรอบถัดไปคลิก
แชทวางเลข - กรุณาใช้คำสุภาพและมีมารยาทในการแชท
ปิดแชท
แชทวางเลข