-

รายละเอียด จับยี่กี ประจำรอบที่ 14/10/2021 รอบ 22:00น

ผลรวม

2173041

เลขแถวที่ 17

36966

สมาชิกยิงเลขลำดับที่ 1

xxxnadol25

สมาชิกยิงเลขลำดับที่ 17

xxxnadol25

ผลรางวัล

2136075

สามตัวบน

360

สองตัวล่าง

75

# เลข สมาชิก เวลาส่งเลข
1 35658 xxxnadol25 14/10/2021 21:59:49
2 76705 xxxAngelo 14/10/2021 21:59:49
3 75423 xxxZeno 14/10/2021 21:59:47
4 13592 xxxjaiooop 14/10/2021 21:59:45
5 27036 xxx777assn 14/10/2021 21:59:43
6 98186 xxxGarrick 14/10/2021 21:59:41
7 66668 xxxnadol25 14/10/2021 21:59:40
8 46054 xxx8s88tha 14/10/2021 21:59:39
9 32611 xxxpopopja 14/10/2021 21:59:37
10 66669 xxxnadol25 14/10/2021 21:59:35
11 94441 xxxWaldo 14/10/2021 21:59:35
12 95723 xxxAlan 14/10/2021 21:59:33
13 99846 xxxMorgan 14/10/2021 21:59:30
14 66699 xxxnadol25 14/10/2021 21:59:30
15 86403 xxxRenny 14/10/2021 21:59:28
16 15253 xxxtawit 14/10/2021 21:59:26
17 36966 xxxnadol25 14/10/2021 21:59:25
18 77083 xxxAnthony 14/10/2021 21:59:24
19 63640 xxxnsifssa 14/10/2021 21:59:22
20 89474 xxxPhoenix 14/10/2021 21:59:21
21 69669 xxxnadol25 14/10/2021 21:59:20
22 39942 xxxttttv7 14/10/2021 21:59:19
23 11338 xxxsitiya 14/10/2021 21:59:18
24 87894 xxxUzi 14/10/2021 21:59:16
25 74451 xxxPascal 14/10/2021 21:59:14
26 46282 xxx9s99jai 14/10/2021 21:59:12
27 32838 xxxpopopja 14/10/2021 21:59:10
28 69999 xxxnadol25 14/10/2021 21:59:09
29 19395 xxxvatarpa 14/10/2021 21:59:08
30 95951 xxxAlano 14/10/2021 21:59:06
31 82508 xxxTrevor 14/10/2021 21:59:04
32 68669 xxxnadol25 14/10/2021 21:59:04
33 38761 xxxasajain 14/10/2021 21:59:02
34 52204 xxxasbfcja 14/10/2021 21:59:00
35 36666 xxxnadol25 14/10/2021 21:58:59
36 69999 xxxnadol25 14/10/2021 21:58:54
37 12345 xxx8612953 14/10/2021 21:52:08
เข้าแทงจับยี่กีรอบถัดไปคลิก
แชทวางเลข - กรุณาใช้คำสุภาพและมีมารยาทในการแชท
ปิดแชท
แชทวางเลข