เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
เข้าระบบ
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
เป่ายิ้งฉุบ
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
รวมหวย
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
คำยืนยัน
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
ผลหวย
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
ติดต่อเรา
-

รายละเอียด จับยี่กี ประจำรอบที่ 24/05/2020 รอบ 01:30น

ผลรวม

5600274

เลขแถวที่ 17

78787

สมาชิกยิงเลขลำดับที่ 1

xxxprawit

สมาชิกยิงเลขลำดับที่ 17

xxxsumalin

ผลรางวัล

5521487

สามตัวบน

214

สองตัวล่าง

87

# เลข สมาชิก เวลาส่งเลข
1 25222 xxxprawit 24/05/2020 1:29:50
2 33255 xxximang 24/05/2020 1:29:50
3 90909 xxxg_r6_ 24/05/2020 1:29:49
4 51515 xxxboww 24/05/2020 1:29:49
5 63636 xxxedition 24/05/2020 1:29:49
6 54545 xxxwanwanz 24/05/2020 1:29:49
7 92929 xxxaueng 24/05/2020 1:29:49
8 01010 xxxjeesan 24/05/2020 1:29:49
9 28282 xxxlingnun 24/05/2020 1:29:49
10 97979 xxxeeratei 24/05/2020 1:29:46
11 88855 xxxaeddak 24/05/2020 1:29:46
12 44241 xxxrhear 24/05/2020 1:29:46
13 28252 xxxdang 24/05/2020 1:29:46
14 28753 xxxba888 24/05/2020 1:29:46
15 22221 xxxnyainw 24/05/2020 1:29:46
16 25222 xxxprawit 24/05/2020 1:29:45
17 78787 xxxsumalin 24/05/2020 1:29:45
18 09090 xxxg_r6_ 24/05/2020 1:29:45
19 18253 xxximang 24/05/2020 1:29:45
20 15151 xxxboww 24/05/2020 1:29:45
21 36363 xxxedition 24/05/2020 1:29:45
22 45454 xxxwanwanz 24/05/2020 1:29:45
23 85755 xxxgburi55 24/05/2020 1:29:45
24 29292 xxxaueng 24/05/2020 1:29:45
25 82828 xxxlingnun 24/05/2020 1:29:45
26 10101 xxxjeesan 24/05/2020 1:29:44
27 33339 xxxeeratei 24/05/2020 1:29:42
28 25050 xxxaeddak 24/05/2020 1:29:42
29 98265 xxxrhear 24/05/2020 1:29:42
30 55550 xxxnyainw 24/05/2020 1:29:42
31 25225 xxxprawit 24/05/2020 1:29:41
32 24261 xxxic19 24/05/2020 1:29:41
33 99999 xxxg_r6_ 24/05/2020 1:29:39
34 77777 xxxsumalin 24/05/2020 1:29:39
35 55555 xxxboww 24/05/2020 1:29:39
36 33333 xxxedition 24/05/2020 1:29:39
37 44444 xxxwanwanz 24/05/2020 1:29:39
38 22222 xxxaueng 24/05/2020 1:29:39
39 88888 xxxlingnun 24/05/2020 1:29:38
40 10000 xxxjeesan 24/05/2020 1:29:38
41 50223 xxxdang 24/05/2020 1:29:37
42 25890 xxxnyainw 24/05/2020 1:29:37
43 58253 xxxba888 24/05/2020 1:29:37
44 25834 xxxprawit 24/05/2020 1:29:37
45 33333 xxxeeratei 24/05/2020 1:29:37
46 11855 xxxaeddak 24/05/2020 1:29:37
47 08263 xxximang 24/05/2020 1:29:36
48 24246 xxxic19 24/05/2020 1:29:34
49 99855 xxxnyainw 24/05/2020 1:29:33
50 48263 xxxrhear 24/05/2020 1:29:33
51 99855 xxxprawit 24/05/2020 1:29:33
52 25800 xxxnyainw 24/05/2020 1:29:29
53 25355 xxxprawit 24/05/2020 1:29:28
54 25855 xxxnyainw 24/05/2020 1:29:24
55 25857 xxxprawit 24/05/2020 1:29:23
56 99999 xxxg_r6_ 24/05/2020 1:23:58
57 77777 xxxsumalin 24/05/2020 1:23:58
58 55555 xxxboww 24/05/2020 1:23:58
59 33333 xxxedition 24/05/2020 1:23:58
60 99999 xxxg_r6_ 24/05/2020 1:23:54
61 77777 xxxsumalin 24/05/2020 1:23:54
62 55555 xxxboww 24/05/2020 1:23:54
63 33333 xxxedition 24/05/2020 1:23:54
64 90909 xxxg_r6_ 24/05/2020 1:23:49
65 87878 xxxsumalin 24/05/2020 1:23:49
66 63636 xxxedition 24/05/2020 1:23:49
67 51515 xxxboww 24/05/2020 1:23:49
68 09090 xxxg_r6_ 24/05/2020 1:23:45
69 15151 xxxboww 24/05/2020 1:23:45
70 77777 xxxsumalin 24/05/2020 1:23:41
71 33333 xxxedition 24/05/2020 1:23:41
72 99999 xxxg_r6_ 24/05/2020 1:23:41
73 55555 xxxboww 24/05/2020 1:23:41
74 90909 xxxg_r6_ 24/05/2020 1:23:37
75 87878 xxxsumalin 24/05/2020 1:23:37
76 51515 xxxboww 24/05/2020 1:23:37
77 63636 xxxedition 24/05/2020 1:23:37
78 09090 xxxg_r6_ 24/05/2020 1:23:32
79 78787 xxxsumalin 24/05/2020 1:23:32
80 15151 xxxboww 24/05/2020 1:23:32
81 36363 xxxedition 24/05/2020 1:23:32
82 77777 xxxsumalin 24/05/2020 1:23:26
83 99999 xxxg_r6_ 24/05/2020 1:23:26
84 55555 xxxboww 24/05/2020 1:23:26
85 33333 xxxedition 24/05/2020 1:23:26
86 70707 xxxwanwanz 24/05/2020 1:19:57
87 09090 xxxaueng 24/05/2020 1:19:57
88 54545 xxxlingnun 24/05/2020 1:19:56
89 24261 xxxic19 24/05/2020 1:19:53
90 44444 xxxwanwanz 24/05/2020 1:19:52
91 22222 xxxaueng 24/05/2020 1:19:52
92 88888 xxxlingnun 24/05/2020 1:19:52
93 92929 xxxaueng 24/05/2020 1:19:48
94 28282 xxxlingnun 24/05/2020 1:19:47
95 00000 xxxttttv7 24/05/2020 1:19:45
96 45454 xxxwanwanz 24/05/2020 1:19:44
97 29292 xxxaueng 24/05/2020 1:19:44
98 82828 xxxlingnun 24/05/2020 1:19:43
99 44444 xxxwanwanz 24/05/2020 1:19:40
100 22222 xxxaueng 24/05/2020 1:19:39
101 88888 xxxlingnun 24/05/2020 1:19:39
102 54454 xxxwanwanz 24/05/2020 1:19:35
103 92922 xxxaueng 24/05/2020 1:19:35
104 28828 xxxlingnun 24/05/2020 1:19:35
105 54545 xxxwanwanz 24/05/2020 1:19:31
106 92929 xxxaueng 24/05/2020 1:19:31
107 28282 xxxlingnun 24/05/2020 1:19:31
108 44444 xxxwanwanz 24/05/2020 1:19:25
109 22222 xxxaueng 24/05/2020 1:19:25
110 88888 xxxlingnun 24/05/2020 1:19:25
111 55555 xxxic19 24/05/2020 1:19:10
เข้าแทงจับยี่กีรอบถัดไปคลิก
แชทวางเลข - กรุณาใช้คำสุภาพและมีมารยาทในการแชท
ปิดแชท
แชทวางเลข