เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
เข้าระบบ
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
เป่ายิ้งฉุบ
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
รวมหวย
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
คำยืนยัน
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
ผลหวย
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
ติดต่อเรา
-

รายละเอียด จับยี่กี ประจำรอบที่ 24/05/2020 รอบ 01:00น

ผลรวม

6493693

เลขแถวที่ 17

28252

สมาชิกยิงเลขลำดับที่ 1

xxxaeddak

สมาชิกยิงเลขลำดับที่ 17

xxxdang

ผลรางวัล

6465441

สามตัวบน

654

สองตัวล่าง

41

# เลข สมาชิก เวลาส่งเลข
1 95852 xxxaeddak 24/05/2020 0:59:51
2 20000 xxxwanwanz 24/05/2020 0:59:50
3 47726 xxxdang 24/05/2020 0:59:50
4 55873 xxxba888 24/05/2020 0:59:50
5 79999 xxxaueng 24/05/2020 0:59:50
6 64444 xxxlingnun 24/05/2020 0:59:50
7 87777 xxxjeesan 24/05/2020 0:59:50
8 33255 xxximang 24/05/2020 0:59:50
9 25225 xxxprawit 24/05/2020 0:59:47
10 97979 xxxeeratei 24/05/2020 0:59:46
11 88855 xxxaeddak 24/05/2020 0:59:46
12 99999 xxxg_r6_ 24/05/2020 0:59:46
13 77777 xxxsumalin 24/05/2020 0:59:46
14 44241 xxxrhear 24/05/2020 0:59:46
15 55555 xxxboww 24/05/2020 0:59:46
16 33333 xxxedition 24/05/2020 0:59:46
17 28252 xxxdang 24/05/2020 0:59:46
18 28753 xxxba888 24/05/2020 0:59:46
19 34444 xxxwanwanz 24/05/2020 0:59:46
20 02222 xxxaueng 24/05/2020 0:59:46
21 98888 xxxlingnun 24/05/2020 0:59:45
22 18253 xxximang 24/05/2020 0:59:45
23 10000 xxxjeesan 24/05/2020 0:59:45
24 49126 xxx1000852 24/05/2020 0:59:44
25 25890 xxxnyainw 24/05/2020 0:59:43
26 25834 xxxprawit 24/05/2020 0:59:43
27 33339 xxxeeratei 24/05/2020 0:59:42
28 25050 xxxaeddak 24/05/2020 0:59:42
29 90909 xxxg_r6_ 24/05/2020 0:59:42
30 87878 xxxsumalin 24/05/2020 0:59:42
31 98265 xxxrhear 24/05/2020 0:59:42
32 63636 xxxedition 24/05/2020 0:59:42
33 51515 xxxboww 24/05/2020 0:59:42
34 54545 xxxwanwanz 24/05/2020 0:59:41
35 92929 xxxaueng 24/05/2020 0:59:41
36 28282 xxxlingnun 24/05/2020 0:59:41
37 01010 xxxjeesan 24/05/2020 0:59:41
38 99855 xxxnyainw 24/05/2020 0:59:39
39 99855 xxxprawit 24/05/2020 0:59:39
40 09090 xxxg_r6_ 24/05/2020 0:59:38
41 78787 xxxsumalin 24/05/2020 0:59:38
42 15151 xxxboww 24/05/2020 0:59:38
43 36363 xxxedition 24/05/2020 0:59:37
44 50223 xxxdang 24/05/2020 0:59:37
45 45454 xxxwanwanz 24/05/2020 0:59:37
46 58253 xxxba888 24/05/2020 0:59:37
47 29292 xxxaueng 24/05/2020 0:59:37
48 33333 xxxeeratei 24/05/2020 0:59:37
49 08263 xxximang 24/05/2020 0:59:37
50 82828 xxxlingnun 24/05/2020 0:59:37
51 11855 xxxaeddak 24/05/2020 0:59:37
52 10101 xxxjeesan 24/05/2020 0:59:36
53 25800 xxxnyainw 24/05/2020 0:59:35
54 99999 xxxg_r6_ 24/05/2020 0:59:33
55 77777 xxxsumalin 24/05/2020 0:59:33
56 55555 xxxboww 24/05/2020 0:59:33
57 33333 xxxedition 24/05/2020 0:59:33
58 44444 xxxwanwanz 24/05/2020 0:59:33
59 22222 xxxaueng 24/05/2020 0:59:33
60 48263 xxxrhear 24/05/2020 0:59:33
61 88888 xxxlingnun 24/05/2020 0:59:33
62 00000 xxxjeesan 24/05/2020 0:59:32
63 25855 xxxnyainw 24/05/2020 0:59:29
64 90909 xxxg_r6_ 24/05/2020 0:59:29
65 25857 xxxprawit 24/05/2020 0:59:29
66 87878 xxxsumalin 24/05/2020 0:59:29
67 51515 xxxboww 24/05/2020 0:59:29
68 63636 xxxedition 24/05/2020 0:59:29
69 54545 xxxwanwanz 24/05/2020 0:59:29
70 92929 xxxaueng 24/05/2020 0:59:29
71 28282 xxxlingnun 24/05/2020 0:59:29
72 01010 xxxjeesan 24/05/2020 0:59:28
73 09090 xxxg_r6_ 24/05/2020 0:59:25
74 78787 xxxsumalin 24/05/2020 0:59:25
75 15151 xxxboww 24/05/2020 0:59:25
76 36363 xxxedition 24/05/2020 0:59:25
77 45454 xxxwanwanz 24/05/2020 0:59:25
78 29292 xxxaueng 24/05/2020 0:59:25
79 82828 xxxlingnun 24/05/2020 0:59:24
80 10101 xxxjeesan 24/05/2020 0:59:24
81 24261 xxxic19 24/05/2020 0:59:22
82 99999 xxxg_r6_ 24/05/2020 0:59:19
83 33333 xxxedition 24/05/2020 0:59:19
84 77777 xxxsumalin 24/05/2020 0:59:19
85 55555 xxxboww 24/05/2020 0:59:19
86 44444 xxxwanwanz 24/05/2020 0:59:19
87 22222 xxxaueng 24/05/2020 0:59:18
88 88888 xxxlingnun 24/05/2020 0:59:18
89 56565 xxxjeesan 24/05/2020 0:59:18
90 90000 xxxg_r6_ 24/05/2020 0:48:31
91 11811 xxxsumalin 24/05/2020 0:48:31
92 66966 xxxedition 24/05/2020 0:48:31
93 98999 xxxboww 24/05/2020 0:48:31
94 34534 xxxba888 24/05/2020 0:48:27
95 99999 xxxg_r6_ 24/05/2020 0:48:27
96 77777 xxxsumalin 24/05/2020 0:48:27
97 33333 xxxedition 24/05/2020 0:48:27
98 55555 xxxboww 24/05/2020 0:48:27
99 90909 xxxg_r6_ 24/05/2020 0:48:23
100 87878 xxxsumalin 24/05/2020 0:48:23
101 63636 xxxedition 24/05/2020 0:48:23
102 51515 xxxboww 24/05/2020 0:48:23
103 09090 xxxg_r6_ 24/05/2020 0:48:18
104 78787 xxxsumalin 24/05/2020 0:48:18
105 15151 xxxboww 24/05/2020 0:48:18
106 36363 xxxedition 24/05/2020 0:48:18
107 99999 xxxg_r6_ 24/05/2020 0:48:14
108 77777 xxxsumalin 24/05/2020 0:48:14
109 55555 xxxboww 24/05/2020 0:48:14
110 33333 xxxedition 24/05/2020 0:48:14
111 70313 xxx38wat 24/05/2020 0:48:11
112 90909 xxxg_r6_ 24/05/2020 0:48:10
113 87878 xxxsumalin 24/05/2020 0:48:10
114 51515 xxxboww 24/05/2020 0:48:10
115 63636 xxxedition 24/05/2020 0:48:10
116 09090 xxxg_r6_ 24/05/2020 0:48:06
117 78787 xxxsumalin 24/05/2020 0:48:06
118 15151 xxxboww 24/05/2020 0:48:06
119 36363 xxxedition 24/05/2020 0:48:06
120 99999 xxxg_r6_ 24/05/2020 0:48:00
121 77777 xxxsumalin 24/05/2020 0:48:00
122 55555 xxxboww 24/05/2020 0:48:00
123 33333 xxxedition 24/05/2020 0:48:00
เข้าแทงจับยี่กีรอบถัดไปคลิก
แชทวางเลข - กรุณาใช้คำสุภาพและมีมารยาทในการแชท
ปิดแชท
แชทวางเลข