เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
เข้าระบบ
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
เป่ายิ้งฉุบ
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
รวมหวย
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
คำยืนยัน
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
ผลหวย
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
ติดต่อเรา
-

รายละเอียด จับยี่กี ประจำรอบที่ 23/05/2020 รอบ 20:45น

ผลรวม

6847787

เลขแถวที่ 17

22222

สมาชิกยิงเลขลำดับที่ 1

xxxry.2019

สมาชิกยิงเลขลำดับที่ 17

xxxaueng

ผลรางวัล

6825565

สามตัวบน

255

สองตัวล่าง

65

# เลข สมาชิก เวลาส่งเลข
1 35533 xxxry.2019 23/05/2020 20:44:50
2 88888 xxxprasit9 23/05/2020 20:44:50
3 77777 xxxjeesan 23/05/2020 20:44:50
4 84576 xxxchaneek 23/05/2020 20:44:50
5 99876 xxxcharako 23/05/2020 20:44:50
6 11123 xxxkikkok 23/05/2020 20:44:50
7 00900 xxxlai99 23/05/2020 20:44:49
8 22222 xxxkanmane 23/05/2020 20:44:46
9 44444 xxxtanapon 23/05/2020 20:44:46
10 23333 xxxpleza 23/05/2020 20:44:46
11 21111 xxxwannon 23/05/2020 20:44:46
12 99999 xxxg_r6_ 23/05/2020 20:44:46
13 77777 xxxsumalin 23/05/2020 20:44:46
14 44444 xxxwanwanz 23/05/2020 20:44:46
15 55555 xxxboww 23/05/2020 20:44:46
16 63636 xxxedition 23/05/2020 20:44:46
17 22222 xxxaueng 23/05/2020 20:44:46
18 88888 xxxnoyalan 23/05/2020 20:44:46
19 43234 xxxprasit9 23/05/2020 20:44:46
20 65566 xxxry.2019 23/05/2020 20:44:46
21 33111 xxxcharako 23/05/2020 20:44:45
22 00000 xxxjeesan 23/05/2020 20:44:45
23 22222 xxxkikkok 23/05/2020 20:44:45
24 84646 xxxchaneek 23/05/2020 20:44:45
25 21212 xxxlai99 23/05/2020 20:44:45
26 30712 xxx3noppat 23/05/2020 20:44:45
27 90909 xxxg_r6_ 23/05/2020 20:44:42
28 54545 xxxwanwanz 23/05/2020 20:44:42
29 92929 xxxaueng 23/05/2020 20:44:42
30 28282 xxxnoyalan 23/05/2020 20:44:41
31 00000 xxxone2018 23/05/2020 20:44:41
32 33233 xxxkanmane 23/05/2020 20:44:41
33 44444 xxxtanapon 23/05/2020 20:44:41
34 11111 xxxpleza 23/05/2020 20:44:41
35 22222 xxxwannon 23/05/2020 20:44:41
36 01010 xxxjeesan 23/05/2020 20:44:41
37 53533 xxxry.2019 23/05/2020 20:44:41
38 84546 xxxchaneek 23/05/2020 20:44:40
39 43434 xxxprasit9 23/05/2020 20:44:40
40 11123 xxxcharako 23/05/2020 20:44:40
41 56565 xxxkikkok 23/05/2020 20:44:40
42 21211 xxxlai99 23/05/2020 20:44:40
43 78787 xxxsumalin 23/05/2020 20:44:37
44 36363 xxxedition 23/05/2020 20:44:37
45 45454 xxxwanwanz 23/05/2020 20:44:37
46 29292 xxxaueng 23/05/2020 20:44:37
47 82828 xxxnoyalan 23/05/2020 20:44:37
48 10101 xxxjeesan 23/05/2020 20:44:37
49 84546 xxxchaneek 23/05/2020 20:44:36
50 65656 xxxry.2019 23/05/2020 20:44:35
51 99999 xxxg_r6_ 23/05/2020 20:44:33
52 44444 xxxwanwanz 23/05/2020 20:44:33
53 22222 xxxaueng 23/05/2020 20:44:33
54 88888 xxxnoyalan 23/05/2020 20:44:33
55 00000 xxxjeesan 23/05/2020 20:44:32
56 53535 xxxry.2019 23/05/2020 20:44:31
57 87576 xxxchaneek 23/05/2020 20:44:30
58 54545 xxxwanwanz 23/05/2020 20:44:29
59 92929 xxxaueng 23/05/2020 20:44:29
60 28282 xxxnoyalan 23/05/2020 20:44:29
61 01010 xxxjeesan 23/05/2020 20:44:28
62 53533 xxxry.2019 23/05/2020 20:44:26
63 84646 xxxchaneek 23/05/2020 20:44:25
64 45454 xxxwanwanz 23/05/2020 20:44:25
65 29292 xxxaueng 23/05/2020 20:44:25
66 82828 xxxnoyalan 23/05/2020 20:44:24
67 10101 xxxjeesan 23/05/2020 20:44:24
68 86863 xxxry.2019 23/05/2020 20:44:21
69 84576 xxxchaneek 23/05/2020 20:44:20
70 44444 xxxwanwanz 23/05/2020 20:44:19
71 22222 xxxaueng 23/05/2020 20:44:19
72 88888 xxxnoyalan 23/05/2020 20:44:18
73 10000 xxxjeesan 23/05/2020 20:44:18
74 84646 xxxchaneek 23/05/2020 20:44:15
75 81546 xxxchaneek 23/05/2020 20:44:10
76 84576 xxxchaneek 23/05/2020 20:44:05
77 84242 xxxchaneek 23/05/2020 20:44:00
78 85766 xxxchaneek 23/05/2020 20:43:55
79 87678 xxxchaneek 23/05/2020 20:43:50
80 84675 xxxchaneek 23/05/2020 20:43:45
81 84546 xxxchaneek 23/05/2020 20:43:40
82 87676 xxxchaneek 23/05/2020 20:43:36
83 84546 xxxchaneek 23/05/2020 20:43:32
84 84576 xxxchaneek 23/05/2020 20:43:28
85 87545 xxxchaneek 23/05/2020 20:43:23
86 54243 xxxchaneek 23/05/2020 20:43:19
87 54212 xxxchaneek 23/05/2020 20:43:12
88 25625 xxxapat 23/05/2020 20:32:40
89 00000 xxxg_r6_ 23/05/2020 20:31:18
90 11111 xxxsumalin 23/05/2020 20:31:18
91 99999 xxxboww 23/05/2020 20:31:17
92 66666 xxxedition 23/05/2020 20:31:17
93 44444 xxxwanwanz 23/05/2020 20:31:14
94 22222 xxxaueng 23/05/2020 20:31:14
95 88888 xxxnoyalan 23/05/2020 20:31:14
96 00000 xxxjeesan 23/05/2020 20:31:13
97 99999 xxxg_r6_ 23/05/2020 20:31:13
98 77777 xxxsumalin 23/05/2020 20:31:13
99 55555 xxxboww 23/05/2020 20:31:13
100 33333 xxxedition 23/05/2020 20:31:13
101 54545 xxxwanwanz 23/05/2020 20:31:10
102 92929 xxxaueng 23/05/2020 20:31:10
103 28282 xxxnoyalan 23/05/2020 20:31:09
104 01010 xxxjeesan 23/05/2020 20:31:09
105 90909 xxxg_r6_ 23/05/2020 20:31:09
106 87878 xxxsumalin 23/05/2020 20:31:09
107 51515 xxxboww 23/05/2020 20:31:09
108 63636 xxxedition 23/05/2020 20:31:09
109 45454 xxxwanwanz 23/05/2020 20:31:05
110 29292 xxxaueng 23/05/2020 20:31:05
111 82828 xxxnoyalan 23/05/2020 20:31:05
112 10101 xxxjeesan 23/05/2020 20:31:05
113 09090 xxxg_r6_ 23/05/2020 20:31:04
114 78787 xxxsumalin 23/05/2020 20:31:04
115 15151 xxxboww 23/05/2020 20:31:04
116 36363 xxxedition 23/05/2020 20:31:04
117 44444 xxxwanwanz 23/05/2020 20:31:01
118 22222 xxxaueng 23/05/2020 20:31:01
119 00000 xxxjeesan 23/05/2020 20:31:01
120 77777 xxxsumalin 23/05/2020 20:31:00
121 55555 xxxboww 23/05/2020 20:31:00
122 33333 xxxedition 23/05/2020 20:31:00
123 01010 xxxjeesan 23/05/2020 20:30:56
124 90909 xxxg_r6_ 23/05/2020 20:30:56
125 87878 xxxsumalin 23/05/2020 20:30:56
126 63636 xxxedition 23/05/2020 20:30:56
127 45454 xxxwanwanz 23/05/2020 20:30:53
128 29292 xxxaueng 23/05/2020 20:30:53
129 10101 xxxjeesan 23/05/2020 20:30:52
130 09090 xxxg_r6_ 23/05/2020 20:30:52
131 78787 xxxsumalin 23/05/2020 20:30:52
132 36363 xxxedition 23/05/2020 20:30:52
133 44444 xxxwanwanz 23/05/2020 20:30:47
134 22222 xxxaueng 23/05/2020 20:30:47
135 00000 xxxjeesan 23/05/2020 20:30:46
เข้าแทงจับยี่กีรอบถัดไปคลิก
แชทวางเลข - กรุณาใช้คำสุภาพและมีมารยาทในการแชท
ปิดแชท
แชทวางเลข