เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
เข้าระบบ
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
เป่ายิ้งฉุบ
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
รวมหวย
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
คำยืนยัน
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
ผลหวย
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
ติดต่อเรา
-

รายละเอียด จับยี่กี ประจำรอบที่ 23/05/2020 รอบ 20:30น

ผลรวม

5791293

เลขแถวที่ 17

09090

สมาชิกยิงเลขลำดับที่ 1

xxxg_r6_

สมาชิกยิงเลขลำดับที่ 17

xxxg_r6_

ผลรางวัล

5782203

สามตัวบน

822

สองตัวล่าง

03

# เลข สมาชิก เวลาส่งเลข
1 99999 xxxg_r6_ 23/05/2020 20:29:46
2 77777 xxxsumalin 23/05/2020 20:29:46
3 55555 xxxboww 23/05/2020 20:29:46
4 33333 xxxedition 23/05/2020 20:29:46
5 44444 xxxwanwanz 23/05/2020 20:29:46
6 22222 xxxaueng 23/05/2020 20:29:46
7 53553 xxxry.2019 23/05/2020 20:29:46
8 88888 xxxnoyalan 23/05/2020 20:29:46
9 00000 xxxjeesan 23/05/2020 20:29:45
10 18464 xxx3somsri 23/05/2020 20:29:44
11 90909 xxxg_r6_ 23/05/2020 20:29:42
12 54545 xxxwanwanz 23/05/2020 20:29:42
13 92929 xxxaueng 23/05/2020 20:29:42
14 53535 xxxry.2019 23/05/2020 20:29:41
15 01010 xxxjeesan 23/05/2020 20:29:41
16 15151 xxxboww 23/05/2020 20:29:38
17 09090 xxxg_r6_ 23/05/2020 20:29:38
18 78787 xxxsumalin 23/05/2020 20:29:38
19 36363 xxxedition 23/05/2020 20:29:38
20 45454 xxxwanwanz 23/05/2020 20:29:37
21 29292 xxxaueng 23/05/2020 20:29:37
22 82828 xxxnoyalan 23/05/2020 20:29:37
23 56533 xxxry.2019 23/05/2020 20:29:36
24 77777 xxxsumalin 23/05/2020 20:29:33
25 33333 xxxedition 23/05/2020 20:29:33
26 44444 xxxwanwanz 23/05/2020 20:29:33
27 22222 xxxaueng 23/05/2020 20:29:33
28 88888 xxxnoyalan 23/05/2020 20:29:33
29 00000 xxxjeesan 23/05/2020 20:29:32
30 35533 xxxry.2019 23/05/2020 20:29:32
31 90909 xxxg_r6_ 23/05/2020 20:29:29
32 51515 xxxboww 23/05/2020 20:29:29
33 63636 xxxedition 23/05/2020 20:29:29
34 54545 xxxwanwanz 23/05/2020 20:29:29
35 92929 xxxaueng 23/05/2020 20:29:29
36 28282 xxxnoyalan 23/05/2020 20:29:29
37 01010 xxxjeesan 23/05/2020 20:29:28
38 53355 xxxry.2019 23/05/2020 20:29:27
39 78787 xxxsumalin 23/05/2020 20:29:25
40 09090 xxxg_r6_ 23/05/2020 20:29:25
41 15151 xxxboww 23/05/2020 20:29:25
42 36363 xxxedition 23/05/2020 20:29:25
43 45454 xxxwanwanz 23/05/2020 20:29:25
44 29292 xxxaueng 23/05/2020 20:29:25
45 82828 xxxnoyalan 23/05/2020 20:29:25
46 10101 xxxjeesan 23/05/2020 20:29:24
47 56653 xxxry.2019 23/05/2020 20:29:22
48 99999 xxxg_r6_ 23/05/2020 20:29:19
49 77777 xxxsumalin 23/05/2020 20:29:19
50 55555 xxxboww 23/05/2020 20:29:19
51 33333 xxxedition 23/05/2020 20:29:19
52 44444 xxxwanwanz 23/05/2020 20:29:19
53 22222 xxxaueng 23/05/2020 20:29:19
54 88888 xxxnoyalan 23/05/2020 20:29:18
55 00500 xxxjeesan 23/05/2020 20:29:18
56 65656 xxxry.2019 23/05/2020 20:29:17
57 65565 xxxry.2019 23/05/2020 20:29:12
58 35533 xxxry.2019 23/05/2020 20:29:08
59 62066 xxxttttv7 23/05/2020 20:29:03
60 35353 xxxry.2019 23/05/2020 20:29:02
61 52222 xxxnnika16 23/05/2020 20:23:13
62 38952 xxxllya_au 23/05/2020 20:16:16
63 70707 xxxwanwanz 23/05/2020 20:16:10
64 09090 xxxaueng 23/05/2020 20:16:10
65 54545 xxxnoyalan 23/05/2020 20:16:10
66 99999 xxxg_r6_ 23/05/2020 20:16:10
67 77777 xxxsumalin 23/05/2020 20:16:10
68 55555 xxxboww 23/05/2020 20:16:10
69 33333 xxxedition 23/05/2020 20:16:10
70 07070 xxxjeesan 23/05/2020 20:16:10
71 44444 xxxwanwanz 23/05/2020 20:16:06
72 22222 xxxaueng 23/05/2020 20:16:06
73 99999 xxxg_r6_ 23/05/2020 20:16:06
74 33333 xxxedition 23/05/2020 20:16:05
75 77777 xxxsumalin 23/05/2020 20:16:05
76 88888 xxxnoyalan 23/05/2020 20:16:05
77 55555 xxxboww 23/05/2020 20:16:05
78 00000 xxxjeesan 23/05/2020 20:16:05
79 54545 xxxwanwanz 23/05/2020 20:16:01
80 92929 xxxaueng 23/05/2020 20:16:01
81 90909 xxxg_r6_ 23/05/2020 20:16:01
82 87878 xxxsumalin 23/05/2020 20:16:01
83 28282 xxxnoyalan 23/05/2020 20:16:01
84 51515 xxxboww 23/05/2020 20:16:01
85 01010 xxxjeesan 23/05/2020 20:16:01
86 36363 xxxedition 23/05/2020 20:15:57
87 45454 xxxwanwanz 23/05/2020 20:15:57
88 29292 xxxaueng 23/05/2020 20:15:57
89 09090 xxxg_r6_ 23/05/2020 20:15:57
90 78787 xxxsumalin 23/05/2020 20:15:57
91 15151 xxxboww 23/05/2020 20:15:57
92 82828 xxxnoyalan 23/05/2020 20:15:57
93 10101 xxxjeesan 23/05/2020 20:15:56
94 44444 xxxwanwanz 23/05/2020 20:15:53
95 22222 xxxaueng 23/05/2020 20:15:53
96 99999 xxxg_r6_ 23/05/2020 20:15:53
97 77777 xxxsumalin 23/05/2020 20:15:53
98 55555 xxxboww 23/05/2020 20:15:53
99 88888 xxxnoyalan 23/05/2020 20:15:53
100 33333 xxxedition 23/05/2020 20:15:53
101 54454 xxxwanwanz 23/05/2020 20:15:49
102 92922 xxxaueng 23/05/2020 20:15:49
103 90909 xxxg_r6_ 23/05/2020 20:15:49
104 87878 xxxsumalin 23/05/2020 20:15:48
105 01101 xxxjeesan 23/05/2020 20:15:48
106 28282 xxxnoyalan 23/05/2020 20:15:45
107 54545 xxxwanwanz 23/05/2020 20:15:45
108 92929 xxxaueng 23/05/2020 20:15:45
109 09090 xxxg_r6_ 23/05/2020 20:15:44
110 78787 xxxsumalin 23/05/2020 20:15:44
111 36363 xxxedition 23/05/2020 20:15:44
112 01010 xxxjeesan 23/05/2020 20:15:44
113 44444 xxxwanwanz 23/05/2020 20:15:38
114 22222 xxxaueng 23/05/2020 20:15:38
115 88888 xxxnoyalan 23/05/2020 20:15:38
116 20000 xxxjeesan 23/05/2020 20:15:38
เข้าแทงจับยี่กีรอบถัดไปคลิก
แชทวางเลข - กรุณาใช้คำสุภาพและมีมารยาทในการแชท
ปิดแชท
แชทวางเลข