เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
เข้าระบบ
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
เป่ายิ้งฉุบ
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
รวมหวย
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
คำยืนยัน
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
ผลหวย
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
ติดต่อเรา
-

รายละเอียด จับยี่กี ประจำรอบที่ 23/05/2020 รอบ 20:15น

ผลรวม

5299358

เลขแถวที่ 17

23333

สมาชิกยิงเลขลำดับที่ 1

xxxtanapon

สมาชิกยิงเลขลำดับที่ 17

xxxpleza

ผลรางวัล

5276025

สามตัวบน

760

สองตัวล่าง

25

# เลข สมาชิก เวลาส่งเลข
1 00000 xxxtanapon 23/05/2020 20:14:50
2 70707 xxxwanwanz 23/05/2020 20:14:50
3 98989 xxxkanmane 23/05/2020 20:14:50
4 67899 xxxpleza 23/05/2020 20:14:50
5 09090 xxxaueng 23/05/2020 20:14:50
6 43433 xxxry.2019 23/05/2020 20:14:50
7 89898 xxxwannon 23/05/2020 20:14:50
8 88888 xxxprasit9 23/05/2020 20:14:50
9 54546 xxxchaneek 23/05/2020 20:14:50
10 54545 xxxnoyalan 23/05/2020 20:14:50
11 99876 xxxcharako 23/05/2020 20:14:50
12 11123 xxxkikkok 23/05/2020 20:14:50
13 07070 xxxjeesan 23/05/2020 20:14:50
14 00900 xxxlai99 23/05/2020 20:14:49
15 22222 xxxkanmane 23/05/2020 20:14:46
16 44444 xxxtanapon 23/05/2020 20:14:46
17 23333 xxxpleza 23/05/2020 20:14:46
18 99999 xxxg_r6_ 23/05/2020 20:14:46
19 77777 xxxsumalin 23/05/2020 20:14:46
20 55555 xxxboww 23/05/2020 20:14:46
21 33333 xxxedition 23/05/2020 20:14:46
22 21111 xxxwannon 23/05/2020 20:14:46
23 44444 xxxwanwanz 23/05/2020 20:14:46
24 48546 xxxry.2019 23/05/2020 20:14:46
25 43234 xxxprasit9 23/05/2020 20:14:46
26 22222 xxxaueng 23/05/2020 20:14:46
27 33111 xxxcharako 23/05/2020 20:14:46
28 88888 xxxnoyalan 23/05/2020 20:14:45
29 22222 xxxkikkok 23/05/2020 20:14:45
30 54213 xxxchaneek 23/05/2020 20:14:45
31 21212 xxxlai99 23/05/2020 20:14:45
32 00000 xxxjeesan 23/05/2020 20:14:45
33 29609 xxxarpapor 23/05/2020 20:14:45
34 48470 xxxemy2538 23/05/2020 20:14:42
35 90909 xxxg_r6_ 23/05/2020 20:14:42
36 87878 xxxsumalin 23/05/2020 20:14:42
37 63636 xxxedition 23/05/2020 20:14:42
38 54545 xxxwanwanz 23/05/2020 20:14:41
39 28282 xxxnoyalan 23/05/2020 20:14:41
40 44444 xxxtanapon 23/05/2020 20:14:41
41 33233 xxxkanmane 23/05/2020 20:14:41
42 46643 xxxry.2019 23/05/2020 20:14:41
43 11111 xxxpleza 23/05/2020 20:14:41
44 22222 xxxwannon 23/05/2020 20:14:41
45 01010 xxxjeesan 23/05/2020 20:14:41
46 43434 xxxprasit9 23/05/2020 20:14:40
47 54243 xxxchaneek 23/05/2020 20:14:40
48 11123 xxxcharako 23/05/2020 20:14:40
49 56565 xxxkikkok 23/05/2020 20:14:40
50 21211 xxxlai99 23/05/2020 20:14:40
51 29292 xxxaueng 23/05/2020 20:14:38
52 09090 xxxg_r6_ 23/05/2020 20:14:37
53 78787 xxxsumalin 23/05/2020 20:14:37
54 55555 xxxboww 23/05/2020 20:14:37
55 36363 xxxedition 23/05/2020 20:14:37
56 45454 xxxwanwanz 23/05/2020 20:14:37
57 82828 xxxnoyalan 23/05/2020 20:14:37
58 10101 xxxjeesan 23/05/2020 20:14:36
59 54543 xxxchaneek 23/05/2020 20:14:36
60 67978 xxxry.2019 23/05/2020 20:14:36
61 44444 xxxwanwanz 23/05/2020 20:14:33
62 22222 xxxaueng 23/05/2020 20:14:33
63 88888 xxxnoyalan 23/05/2020 20:14:33
64 00000 xxxjeesan 23/05/2020 20:14:32
65 54243 xxxchaneek 23/05/2020 20:14:32
66 34334 xxxry.2019 23/05/2020 20:14:29
67 90909 xxxg_r6_ 23/05/2020 20:14:29
68 87878 xxxsumalin 23/05/2020 20:14:29
69 63636 xxxedition 23/05/2020 20:14:29
70 54454 xxxwanwanz 23/05/2020 20:14:29
71 92922 xxxaueng 23/05/2020 20:14:29
72 28828 xxxnoyalan 23/05/2020 20:14:29
73 01101 xxxjeesan 23/05/2020 20:14:28
74 84542 xxxchaneek 23/05/2020 20:14:28
75 45434 xxxry.2019 23/05/2020 20:14:25
76 54545 xxxwanwanz 23/05/2020 20:14:25
77 92929 xxxaueng 23/05/2020 20:14:25
78 28282 xxxnoyalan 23/05/2020 20:14:24
79 01010 xxxjeesan 23/05/2020 20:14:24
80 54243 xxxchaneek 23/05/2020 20:14:22
81 44444 xxxwanwanz 23/05/2020 20:14:19
82 22222 xxxaueng 23/05/2020 20:14:18
83 88888 xxxnoyalan 23/05/2020 20:14:18
84 20000 xxxjeesan 23/05/2020 20:14:18
85 46466 xxxry.2019 23/05/2020 20:14:18
86 03344 xxxy2521 23/05/2020 20:13:55
87 44444 xxxanungao 23/05/2020 20:12:32
88 25555 xxxnnika16 23/05/2020 20:10:34
89 52222 xxxnnika16 23/05/2020 20:09:44
90 09090 xxxg_r6_ 23/05/2020 20:01:16
91 78787 xxxsumalin 23/05/2020 20:01:16
92 36363 xxxedition 23/05/2020 20:01:16
93 15151 xxxboww 23/05/2020 20:01:16
94 44444 xxxwanwanz 23/05/2020 20:01:12
95 22222 xxxaueng 23/05/2020 20:01:12
96 88888 xxxnoyalan 23/05/2020 20:01:12
97 99999 xxxg_r6_ 23/05/2020 20:01:12
98 77777 xxxsumalin 23/05/2020 20:01:12
99 55555 xxxboww 23/05/2020 20:01:12
100 33333 xxxedition 23/05/2020 20:01:12
101 00000 xxxjeesan 23/05/2020 20:01:12
102 54545 xxxwanwanz 23/05/2020 20:01:08
103 92929 xxxaueng 23/05/2020 20:01:08
104 28282 xxxnoyalan 23/05/2020 20:01:08
105 87878 xxxsumalin 23/05/2020 20:01:08
106 63636 xxxedition 23/05/2020 20:01:08
107 01010 xxxjeesan 23/05/2020 20:01:08
108 45454 xxxwanwanz 23/05/2020 20:01:04
109 29292 xxxaueng 23/05/2020 20:01:04
110 09090 xxxg_r6_ 23/05/2020 20:01:04
111 78787 xxxsumalin 23/05/2020 20:01:04
112 36363 xxxedition 23/05/2020 20:01:04
113 10101 xxxjeesan 23/05/2020 20:01:03
114 20000 xxxwanwanz 23/05/2020 20:00:58
115 79999 xxxaueng 23/05/2020 20:00:58
116 56565 xxxjeesan 23/05/2020 20:00:57
เข้าแทงจับยี่กีรอบถัดไปคลิก
แชทวางเลข - กรุณาใช้คำสุภาพและมีมารยาทในการแชท
ปิดแชท
แชทวางเลข