เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
เข้าระบบ
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
เป่ายิ้งฉุบ
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
รวมหวย
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
คำยืนยัน
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
ผลหวย
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
ติดต่อเรา
-

รายละเอียด จับยี่กี ประจำรอบที่ 23/05/2020 รอบ 18:45น

ผลรวม

5983505

เลขแถวที่ 17

22222

สมาชิกยิงเลขลำดับที่ 1

xxxwanwanz

สมาชิกยิงเลขลำดับที่ 17

xxxaueng

ผลรางวัล

5961283

สามตัวบน

612

สองตัวล่าง

83

# เลข สมาชิก เวลาส่งเลข
1 00000 xxxwanwanz 23/05/2020 18:44:50
2 08773 xxxba888 23/05/2020 18:44:50
3 99999 xxxaueng 23/05/2020 18:44:50
4 48168 xxxrhear 23/05/2020 18:44:50
5 28750 xxxdang 23/05/2020 18:44:50
6 44444 xxxnoyalan 23/05/2020 18:44:50
7 51252 xxximang 23/05/2020 18:44:50
8 77777 xxxjeesan 23/05/2020 18:44:50
9 99999 xxxg_r6_ 23/05/2020 18:44:46
10 77777 xxxsumalin 23/05/2020 18:44:46
11 55555 xxxboww 23/05/2020 18:44:46
12 33333 xxxedition 23/05/2020 18:44:46
13 28753 xxxba888 23/05/2020 18:44:46
14 28252 xxxdang 23/05/2020 18:44:46
15 24261 xxxrhear 23/05/2020 18:44:46
16 44444 xxxwanwanz 23/05/2020 18:44:46
17 22222 xxxaueng 23/05/2020 18:44:46
18 88888 xxxnoyalan 23/05/2020 18:44:46
19 43433 xxxry.2019 23/05/2020 18:44:45
20 18253 xxximang 23/05/2020 18:44:45
21 00000 xxxjeesan 23/05/2020 18:44:45
22 66884 xxxalert 23/05/2020 18:44:45
23 90909 xxxg_r6_ 23/05/2020 18:44:42
24 87878 xxxsumalin 23/05/2020 18:44:42
25 51515 xxxboww 23/05/2020 18:44:42
26 63636 xxxedition 23/05/2020 18:44:42
27 98265 xxxrhear 23/05/2020 18:44:42
28 54545 xxxwanwanz 23/05/2020 18:44:42
29 92929 xxxaueng 23/05/2020 18:44:41
30 28282 xxxnoyalan 23/05/2020 18:44:41
31 01010 xxxjeesan 23/05/2020 18:44:41
32 09090 xxxg_r6_ 23/05/2020 18:44:38
33 78787 xxxsumalin 23/05/2020 18:44:38
34 15151 xxxboww 23/05/2020 18:44:38
35 36363 xxxedition 23/05/2020 18:44:37
36 45454 xxxwanwanz 23/05/2020 18:44:37
37 50223 xxxdang 23/05/2020 18:44:37
38 58253 xxxba888 23/05/2020 18:44:37
39 29292 xxxaueng 23/05/2020 18:44:37
40 82828 xxxnoyalan 23/05/2020 18:44:37
41 10101 xxxjeesan 23/05/2020 18:44:37
42 08263 xxximang 23/05/2020 18:44:36
43 99999 xxxg_r6_ 23/05/2020 18:44:33
44 77777 xxxsumalin 23/05/2020 18:44:33
45 55555 xxxboww 23/05/2020 18:44:33
46 33333 xxxedition 23/05/2020 18:44:33
47 44444 xxxwanwanz 23/05/2020 18:44:33
48 22222 xxxaueng 23/05/2020 18:44:33
49 88888 xxxnoyalan 23/05/2020 18:44:33
50 48263 xxxrhear 23/05/2020 18:44:33
51 00000 xxxjeesan 23/05/2020 18:44:32
52 90909 xxxg_r6_ 23/05/2020 18:44:29
53 87878 xxxsumalin 23/05/2020 18:44:29
54 51515 xxxboww 23/05/2020 18:44:29
55 63636 xxxedition 23/05/2020 18:44:29
56 54545 xxxwanwanz 23/05/2020 18:44:29
57 92929 xxxaueng 23/05/2020 18:44:29
58 28282 xxxnoyalan 23/05/2020 18:44:29
59 01010 xxxjeesan 23/05/2020 18:44:28
60 09090 xxxg_r6_ 23/05/2020 18:44:25
61 78787 xxxsumalin 23/05/2020 18:44:25
62 15151 xxxboww 23/05/2020 18:44:25
63 36363 xxxedition 23/05/2020 18:44:25
64 45454 xxxwanwanz 23/05/2020 18:44:25
65 29292 xxxaueng 23/05/2020 18:44:25
66 82828 xxxnoyalan 23/05/2020 18:44:24
67 10101 xxxjeesan 23/05/2020 18:44:24
68 99999 xxxg_r6_ 23/05/2020 18:44:19
69 77777 xxxsumalin 23/05/2020 18:44:19
70 55555 xxxboww 23/05/2020 18:44:19
71 33333 xxxedition 23/05/2020 18:44:19
72 44444 xxxwanwanz 23/05/2020 18:44:19
73 22222 xxxaueng 23/05/2020 18:44:19
74 88888 xxxnoyalan 23/05/2020 18:44:18
75 10000 xxxjeesan 23/05/2020 18:44:18
76 44444 xxxwanwanz 23/05/2020 18:30:57
77 22222 xxxaueng 23/05/2020 18:30:57
78 88888 xxxnoyalan 23/05/2020 18:30:57
79 00000 xxxg_r6_ 23/05/2020 18:30:56
80 11111 xxxsumalin 23/05/2020 18:30:56
81 66666 xxxedition 23/05/2020 18:30:56
82 00000 xxxjeesan 23/05/2020 18:30:56
83 44444 xxxwanwanz 23/05/2020 18:30:52
84 22222 xxxaueng 23/05/2020 18:30:52
85 88888 xxxnoyalan 23/05/2020 18:30:52
86 99999 xxxg_r6_ 23/05/2020 18:30:52
87 77777 xxxsumalin 23/05/2020 18:30:52
88 33333 xxxedition 23/05/2020 18:30:52
89 00000 xxxjeesan 23/05/2020 18:30:52
90 15537 xxx5888 23/05/2020 18:30:48
91 54545 xxxwanwanz 23/05/2020 18:30:48
92 92929 xxxaueng 23/05/2020 18:30:48
93 28282 xxxnoyalan 23/05/2020 18:30:48
94 90909 xxxg_r6_ 23/05/2020 18:30:47
95 87878 xxxsumalin 23/05/2020 18:30:47
96 63636 xxxedition 23/05/2020 18:30:47
97 01010 xxxjeesan 23/05/2020 18:30:47
98 45454 xxxwanwanz 23/05/2020 18:30:44
99 29292 xxxaueng 23/05/2020 18:30:44
100 82828 xxxnoyalan 23/05/2020 18:30:43
101 09090 xxxg_r6_ 23/05/2020 18:30:43
102 36363 xxxedition 23/05/2020 18:30:43
103 44444 xxxwanwanz 23/05/2020 18:30:40
104 22222 xxxaueng 23/05/2020 18:30:40
105 99999 xxxg_r6_ 23/05/2020 18:30:39
106 77777 xxxsumalin 23/05/2020 18:30:39
107 33333 xxxedition 23/05/2020 18:30:39
108 00000 xxxjeesan 23/05/2020 18:30:39
109 54545 xxxwanwanz 23/05/2020 18:30:36
110 92929 xxxaueng 23/05/2020 18:30:35
111 28282 xxxnoyalan 23/05/2020 18:30:35
112 90909 xxxg_r6_ 23/05/2020 18:30:35
113 87878 xxxsumalin 23/05/2020 18:30:35
114 63636 xxxedition 23/05/2020 18:30:35
115 01010 xxxjeesan 23/05/2020 18:30:35
116 82828 xxxnoyalan 23/05/2020 18:30:31
117 09090 xxxg_r6_ 23/05/2020 18:30:31
118 78787 xxxsumalin 23/05/2020 18:30:31
119 36363 xxxedition 23/05/2020 18:30:31
120 10101 xxxjeesan 23/05/2020 18:30:31
121 88888 xxxnoyalan 23/05/2020 18:30:25
122 00000 xxxg_r6_ 23/05/2020 18:30:25
123 11111 xxxsumalin 23/05/2020 18:30:25
124 66666 xxxedition 23/05/2020 18:30:25
125 00500 xxxjeesan 23/05/2020 18:30:24
เข้าแทงจับยี่กีรอบถัดไปคลิก
แชทวางเลข - กรุณาใช้คำสุภาพและมีมารยาทในการแชท
ปิดแชท
แชทวางเลข