เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
เข้าระบบ
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
เป่ายิ้งฉุบ
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
รวมหวย
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
คำยืนยัน
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
ผลหวย
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
ติดต่อเรา
-

รายละเอียด จับยี่กี ประจำรอบที่ 23/05/2020 รอบ 17:30น

ผลรวม

6307171

เลขแถวที่ 17

92929

สมาชิกยิงเลขลำดับที่ 1

xxxry.2019

สมาชิกยิงเลขลำดับที่ 17

xxxaueng

ผลรางวัล

6214242

สามตัวบน

142

สองตัวล่าง

42

# เลข สมาชิก เวลาส่งเลข
1 46646 xxxry.2019 23/05/2020 17:29:50
2 99999 xxxg_r6_ 23/05/2020 17:29:46
3 77777 xxxsumalin 23/05/2020 17:29:46
4 45544 xxxry.2019 23/05/2020 17:29:46
5 55555 xxxboww 23/05/2020 17:29:46
6 33333 xxxedition 23/05/2020 17:29:46
7 44444 xxxwanwanz 23/05/2020 17:29:46
8 22222 xxxaueng 23/05/2020 17:29:46
9 88888 xxxnoyalan 23/05/2020 17:29:46
10 00000 xxxjeesan 23/05/2020 17:29:45
11 92541 xxxaijai 23/05/2020 17:29:44
12 90909 xxxg_r6_ 23/05/2020 17:29:42
13 87878 xxxsumalin 23/05/2020 17:29:42
14 51515 xxxboww 23/05/2020 17:29:42
15 63636 xxxedition 23/05/2020 17:29:42
16 54545 xxxwanwanz 23/05/2020 17:29:42
17 92929 xxxaueng 23/05/2020 17:29:41
18 28282 xxxnoyalan 23/05/2020 17:29:41
19 64646 xxxry.2019 23/05/2020 17:29:41
20 01010 xxxjeesan 23/05/2020 17:29:41
21 09090 xxxg_r6_ 23/05/2020 17:29:38
22 15151 xxxboww 23/05/2020 17:29:38
23 78787 xxxsumalin 23/05/2020 17:29:38
24 36363 xxxedition 23/05/2020 17:29:38
25 45454 xxxwanwanz 23/05/2020 17:29:37
26 29292 xxxaueng 23/05/2020 17:29:37
27 82828 xxxnoyalan 23/05/2020 17:29:37
28 10101 xxxjeesan 23/05/2020 17:29:37
29 55555 xxxboww 23/05/2020 17:29:33
30 33333 xxxedition 23/05/2020 17:29:33
31 44444 xxxwanwanz 23/05/2020 17:29:33
32 22222 xxxaueng 23/05/2020 17:29:33
33 88888 xxxnoyalan 23/05/2020 17:29:33
34 00000 xxxjeesan 23/05/2020 17:29:32
35 87878 xxxsumalin 23/05/2020 17:29:29
36 90909 xxxg_r6_ 23/05/2020 17:29:29
37 51515 xxxboww 23/05/2020 17:29:29
38 63636 xxxedition 23/05/2020 17:29:29
39 54545 xxxwanwanz 23/05/2020 17:29:29
40 28282 xxxnoyalan 23/05/2020 17:29:29
41 01010 xxxjeesan 23/05/2020 17:29:28
42 09090 xxxg_r6_ 23/05/2020 17:29:25
43 78787 xxxsumalin 23/05/2020 17:29:25
44 15151 xxxboww 23/05/2020 17:29:25
45 36363 xxxedition 23/05/2020 17:29:25
46 45454 xxxwanwanz 23/05/2020 17:29:25
47 29292 xxxaueng 23/05/2020 17:29:25
48 82828 xxxnoyalan 23/05/2020 17:29:24
49 10101 xxxjeesan 23/05/2020 17:29:24
50 77777 xxxsumalin 23/05/2020 17:29:19
51 99999 xxxg_r6_ 23/05/2020 17:29:19
52 55555 xxxboww 23/05/2020 17:29:19
53 33333 xxxedition 23/05/2020 17:29:19
54 44444 xxxwanwanz 23/05/2020 17:29:19
55 22222 xxxaueng 23/05/2020 17:29:18
56 88888 xxxnoyalan 23/05/2020 17:29:18
57 00500 xxxjeesan 23/05/2020 17:29:18
58 33333 xxxedition 23/05/2020 17:22:25
59 55555 xxxboww 23/05/2020 17:22:25
60 99999 xxxg_r6_ 23/05/2020 17:22:25
61 77777 xxxsumalin 23/05/2020 17:22:25
62 90909 xxxg_r6_ 23/05/2020 17:22:21
63 87878 xxxsumalin 23/05/2020 17:22:21
64 51515 xxxboww 23/05/2020 17:22:21
65 63636 xxxedition 23/05/2020 17:22:21
66 09090 xxxg_r6_ 23/05/2020 17:22:16
67 77777 xxxsumalin 23/05/2020 17:22:12
68 99999 xxxg_r6_ 23/05/2020 17:22:12
69 33333 xxxedition 23/05/2020 17:22:12
70 55555 xxxboww 23/05/2020 17:22:12
71 90909 xxxg_r6_ 23/05/2020 17:22:08
72 87878 xxxsumalin 23/05/2020 17:22:08
73 51515 xxxboww 23/05/2020 17:22:08
74 63636 xxxedition 23/05/2020 17:22:08
75 44444 xxxwanwanz 23/05/2020 17:22:05
76 22222 xxxaueng 23/05/2020 17:22:05
77 88888 xxxnoyalan 23/05/2020 17:22:04
78 00500 xxxjeesan 23/05/2020 17:22:04
79 09090 xxxg_r6_ 23/05/2020 17:22:04
80 78787 xxxsumalin 23/05/2020 17:22:04
81 36363 xxxedition 23/05/2020 17:22:04
82 15151 xxxboww 23/05/2020 17:22:04
83 99999 xxxg_r6_ 23/05/2020 17:21:58
84 77777 xxxsumalin 23/05/2020 17:21:58
85 55555 xxxboww 23/05/2020 17:21:58
86 33333 xxxedition 23/05/2020 17:21:58
87 99999 xxxboww 23/05/2020 17:20:00
88 66666 xxxedition 23/05/2020 17:20:00
89 55555 xxxboww 23/05/2020 17:19:56
90 33333 xxxedition 23/05/2020 17:19:56
91 51515 xxxboww 23/05/2020 17:19:51
92 63636 xxxedition 23/05/2020 17:19:51
93 15151 xxxboww 23/05/2020 17:19:47
94 36363 xxxedition 23/05/2020 17:19:47
95 55555 xxxboww 23/05/2020 17:19:43
96 33333 xxxedition 23/05/2020 17:19:43
97 51515 xxxboww 23/05/2020 17:19:39
98 63636 xxxedition 23/05/2020 17:19:39
99 15151 xxxboww 23/05/2020 17:19:35
100 36363 xxxedition 23/05/2020 17:19:35
101 55555 xxxboww 23/05/2020 17:19:29
102 33333 xxxedition 23/05/2020 17:19:29
103 54545 xxxwanwanz 23/05/2020 17:19:26
104 92929 xxxaueng 23/05/2020 17:19:26
105 28282 xxxnoyalan 23/05/2020 17:19:26
106 45454 xxxwanwanz 23/05/2020 17:19:22
107 29292 xxxaueng 23/05/2020 17:19:22
108 82828 xxxnoyalan 23/05/2020 17:19:22
109 10101 xxxjeesan 23/05/2020 17:19:22
110 47263 xxx38wat 23/05/2020 17:19:19
111 44444 xxxwanwanz 23/05/2020 17:19:18
112 22222 xxxaueng 23/05/2020 17:19:18
113 88888 xxxnoyalan 23/05/2020 17:19:18
114 00000 xxxjeesan 23/05/2020 17:19:17
115 54545 xxxwanwanz 23/05/2020 17:19:14
116 92929 xxxaueng 23/05/2020 17:19:14
117 28282 xxxnoyalan 23/05/2020 17:19:14
118 01010 xxxjeesan 23/05/2020 17:19:13
119 45454 xxxwanwanz 23/05/2020 17:19:10
120 29292 xxxaueng 23/05/2020 17:19:10
121 82828 xxxnoyalan 23/05/2020 17:19:09
122 10101 xxxjeesan 23/05/2020 17:19:09
123 44444 xxxwanwanz 23/05/2020 17:19:04
124 22222 xxxaueng 23/05/2020 17:19:04
125 88888 xxxnoyalan 23/05/2020 17:19:03
126 00500 xxxjeesan 23/05/2020 17:19:03
เข้าแทงจับยี่กีรอบถัดไปคลิก
แชทวางเลข - กรุณาใช้คำสุภาพและมีมารยาทในการแชท
ปิดแชท
แชทวางเลข