เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
เข้าระบบ
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
เป่ายิ้งฉุบ
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
รวมหวย
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
คำยืนยัน
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
ผลหวย
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
ติดต่อเรา
-

รายละเอียด จับยี่กี ประจำรอบที่ 23/05/2020 รอบ 17:00น

ผลรวม

6073043

เลขแถวที่ 17

52399

สมาชิกยิงเลขลำดับที่ 1

xxxaeddak

สมาชิกยิงเลขลำดับที่ 17

xxxjaiooop

ผลรางวัล

6020644

สามตัวบน

206

สองตัวล่าง

44

# เลข สมาชิก เวลาส่งเลข
1 95852 xxxaeddak 23/05/2020 16:59:50
2 28750 xxxdang 23/05/2020 16:59:50
3 22290 xxxnyainw 23/05/2020 16:59:50
4 25222 xxxprawit 23/05/2020 16:59:50
5 51252 xxximang 23/05/2020 16:59:50
6 54246 xxxchaneek 23/05/2020 16:59:50
7 87488 xxx_wrs@ho 23/05/2020 16:59:49
8 97979 xxxeeratei 23/05/2020 16:59:46
9 88855 xxxaeddak 23/05/2020 16:59:46
10 24261 xxxrhear 23/05/2020 16:59:46
11 28753 xxxba888 23/05/2020 16:59:46
12 28252 xxxdang 23/05/2020 16:59:46
13 22221 xxxnyainw 23/05/2020 16:59:46
14 25222 xxxprawit 23/05/2020 16:59:46
15 18253 xxximang 23/05/2020 16:59:45
16 84646 xxxchaneek 23/05/2020 16:59:45
17 52399 xxxjaiooop 23/05/2020 16:59:44
18 87487 xxx_wrs@ho 23/05/2020 16:59:44
19 33339 xxxeeratei 23/05/2020 16:59:42
20 25050 xxxaeddak 23/05/2020 16:59:42
21 98265 xxxrhear 23/05/2020 16:59:42
22 58228 xxxba888 23/05/2020 16:59:42
23 55550 xxxnyainw 23/05/2020 16:59:42
24 25225 xxxprawit 23/05/2020 16:59:41
25 54346 xxxchaneek 23/05/2020 16:59:40
26 78478 xxx_wrs@ho 23/05/2020 16:59:38
27 50223 xxxdang 23/05/2020 16:59:37
28 58253 xxxba888 23/05/2020 16:59:37
29 78233 xxxrhear 23/05/2020 16:59:37
30 25890 xxxnyainw 23/05/2020 16:59:37
31 25834 xxxprawit 23/05/2020 16:59:37
32 33333 xxxeeratei 23/05/2020 16:59:37
33 11855 xxxaeddak 23/05/2020 16:59:37
34 08263 xxximang 23/05/2020 16:59:36
35 84646 xxxchaneek 23/05/2020 16:59:36
36 99855 xxxnyainw 23/05/2020 16:59:33
37 48263 xxxrhear 23/05/2020 16:59:33
38 99855 xxxprawit 23/05/2020 16:59:33
39 54576 xxxchaneek 23/05/2020 16:59:30
40 25800 xxxnyainw 23/05/2020 16:59:29
41 25355 xxxprawit 23/05/2020 16:59:28
42 54246 xxxchaneek 23/05/2020 16:59:26
43 25855 xxxnyainw 23/05/2020 16:59:24
44 25857 xxxprawit 23/05/2020 16:59:23
45 54546 xxxchaneek 23/05/2020 16:59:22
46 84878 xxxchaneek 23/05/2020 16:59:17
47 54243 xxxchaneek 23/05/2020 16:59:12
48 00000 xxxchin8 23/05/2020 16:59:09
49 54243 xxxchaneek 23/05/2020 16:59:08
50 07572 xxxchaneek 23/05/2020 16:59:04
51 21213 xxxchaneek 23/05/2020 16:58:58
52 08773 xxxba888 23/05/2020 16:58:51
53 48168 xxxrhear 23/05/2020 16:58:51
54 24261 xxxrhear 23/05/2020 16:58:46
55 28753 xxxba888 23/05/2020 16:58:46
56 98265 xxxrhear 23/05/2020 16:58:42
57 58253 xxxba888 23/05/2020 16:58:37
58 48263 xxxrhear 23/05/2020 16:58:33
59 11111 xxxanungao 23/05/2020 16:57:50
60 54231 xxxtiwan 23/05/2020 16:54:27
61 90000 xxxspur 23/05/2020 16:46:13
62 11811 xxxsumalin 23/05/2020 16:46:13
63 98999 xxxboww 23/05/2020 16:46:13
64 66966 xxxedition 23/05/2020 16:46:13
65 00000 xxxlingnun 23/05/2020 16:46:12
66 99999 xxxaueng 23/05/2020 16:46:12
67 44444 xxxnoyalan 23/05/2020 16:46:12
68 77777 xxxjeesan 23/05/2020 16:46:12
69 99999 xxxspur 23/05/2020 16:46:08
70 77777 xxxsumalin 23/05/2020 16:46:08
71 55555 xxxboww 23/05/2020 16:46:08
72 33333 xxxedition 23/05/2020 16:46:08
73 44444 xxxlingnun 23/05/2020 16:46:08
74 22222 xxxaueng 23/05/2020 16:46:08
75 88888 xxxnoyalan 23/05/2020 16:46:08
76 00000 xxxjeesan 23/05/2020 16:46:07
77 90909 xxxspur 23/05/2020 16:46:04
78 51515 xxxboww 23/05/2020 16:46:04
79 87878 xxxsumalin 23/05/2020 16:46:04
80 63636 xxxedition 23/05/2020 16:46:04
81 28282 xxxnoyalan 23/05/2020 16:46:03
82 01010 xxxjeesan 23/05/2020 16:46:03
83 45454 xxxlingnun 23/05/2020 16:46:00
84 09090 xxxspur 23/05/2020 16:46:00
85 78787 xxxsumalin 23/05/2020 16:46:00
86 15151 xxxboww 23/05/2020 16:46:00
87 36363 xxxedition 23/05/2020 16:46:00
88 29292 xxxaueng 23/05/2020 16:45:59
89 82828 xxxnoyalan 23/05/2020 16:45:59
90 10101 xxxjeesan 23/05/2020 16:45:59
91 53453 xxxprawit 23/05/2020 16:45:56
92 99999 xxxspur 23/05/2020 16:45:55
93 77777 xxxsumalin 23/05/2020 16:45:55
94 55555 xxxboww 23/05/2020 16:45:55
95 33333 xxxedition 23/05/2020 16:45:55
96 44444 xxxlingnun 23/05/2020 16:45:55
97 22222 xxxaueng 23/05/2020 16:45:55
98 88888 xxxnoyalan 23/05/2020 16:45:55
99 00000 xxxjeesan 23/05/2020 16:45:54
100 90909 xxxspur 23/05/2020 16:45:51
101 87878 xxxsumalin 23/05/2020 16:45:51
102 51515 xxxboww 23/05/2020 16:45:51
103 63636 xxxedition 23/05/2020 16:45:51
104 54545 xxxlingnun 23/05/2020 16:45:51
105 92929 xxxaueng 23/05/2020 16:45:51
106 28282 xxxnoyalan 23/05/2020 16:45:51
107 01010 xxxjeesan 23/05/2020 16:45:50
108 09090 xxxspur 23/05/2020 16:45:47
109 78787 xxxsumalin 23/05/2020 16:45:47
110 15151 xxxboww 23/05/2020 16:45:47
111 36363 xxxedition 23/05/2020 16:45:47
112 45454 xxxlingnun 23/05/2020 16:45:47
113 29292 xxxaueng 23/05/2020 16:45:47
114 82828 xxxnoyalan 23/05/2020 16:45:46
115 10101 xxxjeesan 23/05/2020 16:45:46
116 99999 xxxspur 23/05/2020 16:45:41
117 77777 xxxsumalin 23/05/2020 16:45:41
118 55555 xxxboww 23/05/2020 16:45:41
119 33333 xxxedition 23/05/2020 16:45:41
120 44444 xxxlingnun 23/05/2020 16:45:41
121 22222 xxxaueng 23/05/2020 16:45:41
122 88888 xxxnoyalan 23/05/2020 16:45:40
123 10000 xxxjeesan 23/05/2020 16:45:40
เข้าแทงจับยี่กีรอบถัดไปคลิก
แชทวางเลข - กรุณาใช้คำสุภาพและมีมารยาทในการแชท
ปิดแชท
แชทวางเลข