เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
เข้าระบบ
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
เป่ายิ้งฉุบ
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
รวมหวย
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
คำยืนยัน
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
ผลหวย
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
ติดต่อเรา
-

รายละเอียด จับยี่กี ประจำรอบที่ 23/05/2020 รอบ 12:30น

ผลรวม

5596050

เลขแถวที่ 17

25222

สมาชิกยิงเลขลำดับที่ 1

xxxnyainw

สมาชิกยิงเลขลำดับที่ 17

xxxprawit

ผลรางวัล

5570828

สามตัวบน

708

สองตัวล่าง

28

# เลข สมาชิก เวลาส่งเลข
1 22290 xxxnyainw 23/05/2020 12:29:50
2 22222 xxxaueng 23/05/2020 12:29:50
3 88888 xxxnoyalan 23/05/2020 12:29:50
4 25222 xxxprawit 23/05/2020 12:29:50
5 00000 xxxjeesan 23/05/2020 12:29:50
6 00000 xxxty168 23/05/2020 12:29:47
7 54646 xxxya.3566 23/05/2020 12:29:46
8 97979 xxxeeratei 23/05/2020 12:29:46
9 88855 xxxaeddak 23/05/2020 12:29:46
10 99999 xxxspur 23/05/2020 12:29:46
11 77777 xxxsumalin 23/05/2020 12:29:46
12 55555 xxxboww 23/05/2020 12:29:46
13 33333 xxxedition 23/05/2020 12:29:46
14 22221 xxxnyainw 23/05/2020 12:29:46
15 44444 xxxlingnun 23/05/2020 12:29:46
16 22222 xxxaueng 23/05/2020 12:29:46
17 25222 xxxprawit 23/05/2020 12:29:46
18 88888 xxxnoyalan 23/05/2020 12:29:45
19 00000 xxxjeesan 23/05/2020 12:29:45
20 26983 xxxarpapor 23/05/2020 12:29:45
21 33339 xxxeeratei 23/05/2020 12:29:42
22 25050 xxxaeddak 23/05/2020 12:29:42
23 90909 xxxspur 23/05/2020 12:29:42
24 87878 xxxsumalin 23/05/2020 12:29:42
25 51515 xxxboww 23/05/2020 12:29:42
26 63636 xxxedition 23/05/2020 12:29:42
27 55550 xxxnyainw 23/05/2020 12:29:42
28 54643 xxxya.3566 23/05/2020 12:29:41
29 54545 xxxlingnun 23/05/2020 12:29:41
30 92929 xxxaueng 23/05/2020 12:29:41
31 25225 xxxprawit 23/05/2020 12:29:41
32 01010 xxxjeesan 23/05/2020 12:29:41
33 09090 xxxspur 23/05/2020 12:29:38
34 78787 xxxsumalin 23/05/2020 12:29:37
35 15151 xxxboww 23/05/2020 12:29:37
36 36363 xxxedition 23/05/2020 12:29:37
37 82828 xxxnoyalan 23/05/2020 12:29:37
38 25890 xxxnyainw 23/05/2020 12:29:37
39 45454 xxxlingnun 23/05/2020 12:29:37
40 29292 xxxaueng 23/05/2020 12:29:37
41 25834 xxxprawit 23/05/2020 12:29:37
42 33333 xxxeeratei 23/05/2020 12:29:37
43 11855 xxxaeddak 23/05/2020 12:29:37
44 10101 xxxjeesan 23/05/2020 12:29:36
45 45343 xxxya.3566 23/05/2020 12:29:36
46 99999 xxxspur 23/05/2020 12:29:33
47 77777 xxxsumalin 23/05/2020 12:29:33
48 55555 xxxboww 23/05/2020 12:29:33
49 33333 xxxedition 23/05/2020 12:29:33
50 44444 xxxlingnun 23/05/2020 12:29:33
51 99855 xxxnyainw 23/05/2020 12:29:33
52 22222 xxxaueng 23/05/2020 12:29:33
53 99855 xxxprawit 23/05/2020 12:29:33
54 00000 xxxjeesan 23/05/2020 12:29:32
55 54543 xxxya.3566 23/05/2020 12:29:31
56 90909 xxxspur 23/05/2020 12:29:29
57 87878 xxxsumalin 23/05/2020 12:29:29
58 51515 xxxboww 23/05/2020 12:29:29
59 63636 xxxedition 23/05/2020 12:29:29
60 92929 xxxaueng 23/05/2020 12:29:29
61 25800 xxxnyainw 23/05/2020 12:29:29
62 28282 xxxnoyalan 23/05/2020 12:29:29
63 25355 xxxprawit 23/05/2020 12:29:28
64 01010 xxxjeesan 23/05/2020 12:29:28
65 51515 xxxya.3566 23/05/2020 12:29:27
66 09090 xxxspur 23/05/2020 12:29:25
67 78787 xxxsumalin 23/05/2020 12:29:25
68 15151 xxxboww 23/05/2020 12:29:25
69 36363 xxxedition 23/05/2020 12:29:25
70 45454 xxxlingnun 23/05/2020 12:29:25
71 29292 xxxaueng 23/05/2020 12:29:25
72 82828 xxxnoyalan 23/05/2020 12:29:24
73 10101 xxxjeesan 23/05/2020 12:29:24
74 25855 xxxnyainw 23/05/2020 12:29:24
75 25857 xxxprawit 23/05/2020 12:29:23
76 45161 xxxya.3566 23/05/2020 12:29:20
77 99999 xxxspur 23/05/2020 12:29:19
78 77777 xxxsumalin 23/05/2020 12:29:19
79 55555 xxxboww 23/05/2020 12:29:19
80 33333 xxxedition 23/05/2020 12:29:19
81 44444 xxxlingnun 23/05/2020 12:29:19
82 22222 xxxaueng 23/05/2020 12:29:18
83 88888 xxxnoyalan 23/05/2020 12:29:18
84 00500 xxxjeesan 23/05/2020 12:29:18
85 51331 xxxya.3566 23/05/2020 12:29:16
86 54546 xxxya.3566 23/05/2020 12:29:11
87 51616 xxxya.3566 23/05/2020 12:29:06
88 64646 xxxya.3566 23/05/2020 12:29:01
89 54646 xxxya.3566 23/05/2020 12:28:56
90 64646 xxxya.3566 23/05/2020 12:28:51
91 25834 xxxprawit 23/05/2020 12:24:25
92 25890 xxxnyainw 23/05/2020 12:24:24
93 27272 xxxeeratei 23/05/2020 12:24:22
94 99855 xxxprawit 23/05/2020 12:24:21
95 99855 xxxnyainw 23/05/2020 12:24:20
96 97979 xxxeeratei 23/05/2020 12:24:17
97 95852 xxxaeddak 23/05/2020 12:24:17
98 25355 xxxprawit 23/05/2020 12:24:16
99 25800 xxxnyainw 23/05/2020 12:24:16
100 33339 xxxeeratei 23/05/2020 12:24:13
101 88855 xxxaeddak 23/05/2020 12:24:13
102 25857 xxxprawit 23/05/2020 12:24:11
103 25855 xxxnyainw 23/05/2020 12:24:11
104 25050 xxxaeddak 23/05/2020 12:24:08
105 33333 xxxeeratei 23/05/2020 12:24:08
106 11855 xxxaeddak 23/05/2020 12:24:03
107 35456 xxxaret 23/05/2020 12:23:10
108 87587 xxxnyainw 23/05/2020 12:17:19
109 66767 xxxnyainw 23/05/2020 12:17:14
110 76868 xxxnyainw 23/05/2020 12:17:08
111 99999 xxxnyainw 23/05/2020 12:17:01
112 23454 xxxnyainw 23/05/2020 12:16:55
113 68976 xxxnyainw 23/05/2020 12:16:49
114 45645 xxxnyainw 23/05/2020 12:16:43
115 33333 xxxnyainw 23/05/2020 12:16:38
116 22222 xxxnyainw 23/05/2020 12:16:33
117 11111 xxxnyainw 23/05/2020 12:16:27
เข้าแทงจับยี่กีรอบถัดไปคลิก
แชทวางเลข - กรุณาใช้คำสุภาพและมีมารยาทในการแชท
ปิดแชท
แชทวางเลข