เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
เข้าระบบ
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
เป่ายิ้งฉุบ
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
รวมหวย
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
คำยืนยัน
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
ผลหวย
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
ติดต่อเรา
-

รายละเอียด จับยี่กี ประจำรอบที่ 23/05/2020 รอบ 06:30น

ผลรวม

6806353

เลขแถวที่ 17

54545

สมาชิกยิงเลขลำดับที่ 1

xxxaueng

สมาชิกยิงเลขลำดับที่ 17

xxxlingnun

ผลรางวัล

6751808

สามตัวบน

518

สองตัวล่าง

08

# เลข สมาชิก เวลาส่งเลข
1 22222 xxxaueng 23/05/2020 6:29:50
2 88888 xxxnoyalan 23/05/2020 6:29:50
3 00000 xxxjeesan 23/05/2020 6:29:50
4 99999 xxxspur 23/05/2020 6:29:46
5 77777 xxxsumalin 23/05/2020 6:29:46
6 55555 xxxboww 23/05/2020 6:29:46
7 33333 xxxedition 23/05/2020 6:29:46
8 44444 xxxlingnun 23/05/2020 6:29:46
9 22222 xxxaueng 23/05/2020 6:29:46
10 88888 xxxnoyalan 23/05/2020 6:29:46
11 00000 xxxjeesan 23/05/2020 6:29:45
12 49477 xxx1000852 23/05/2020 6:29:44
13 90909 xxxspur 23/05/2020 6:29:42
14 87878 xxxsumalin 23/05/2020 6:29:42
15 51515 xxxboww 23/05/2020 6:29:42
16 63636 xxxedition 23/05/2020 6:29:42
17 54545 xxxlingnun 23/05/2020 6:29:42
18 92929 xxxaueng 23/05/2020 6:29:41
19 28282 xxxnoyalan 23/05/2020 6:29:41
20 01010 xxxjeesan 23/05/2020 6:29:41
21 09090 xxxspur 23/05/2020 6:29:38
22 78787 xxxsumalin 23/05/2020 6:29:38
23 15151 xxxboww 23/05/2020 6:29:37
24 36363 xxxedition 23/05/2020 6:29:37
25 45454 xxxlingnun 23/05/2020 6:29:37
26 29292 xxxaueng 23/05/2020 6:29:37
27 82828 xxxnoyalan 23/05/2020 6:29:37
28 10101 xxxjeesan 23/05/2020 6:29:37
29 99999 xxxspur 23/05/2020 6:29:33
30 77777 xxxsumalin 23/05/2020 6:29:33
31 55555 xxxboww 23/05/2020 6:29:33
32 33333 xxxedition 23/05/2020 6:29:33
33 44444 xxxlingnun 23/05/2020 6:29:33
34 22222 xxxaueng 23/05/2020 6:29:33
35 00000 xxxjeesan 23/05/2020 6:29:32
36 90909 xxxspur 23/05/2020 6:29:29
37 87878 xxxsumalin 23/05/2020 6:29:29
38 51515 xxxboww 23/05/2020 6:29:29
39 63636 xxxedition 23/05/2020 6:29:29
40 54545 xxxlingnun 23/05/2020 6:29:29
41 92929 xxxaueng 23/05/2020 6:29:29
42 28282 xxxnoyalan 23/05/2020 6:29:29
43 01010 xxxjeesan 23/05/2020 6:29:28
44 09090 xxxspur 23/05/2020 6:29:25
45 78787 xxxsumalin 23/05/2020 6:29:25
46 15151 xxxboww 23/05/2020 6:29:25
47 36363 xxxedition 23/05/2020 6:29:25
48 45454 xxxlingnun 23/05/2020 6:29:25
49 29292 xxxaueng 23/05/2020 6:29:25
50 82828 xxxnoyalan 23/05/2020 6:29:24
51 10101 xxxjeesan 23/05/2020 6:29:24
52 44496 xxxchin8 23/05/2020 6:29:20
53 99999 xxxspur 23/05/2020 6:29:19
54 77777 xxxsumalin 23/05/2020 6:29:19
55 55555 xxxboww 23/05/2020 6:29:19
56 33333 xxxedition 23/05/2020 6:29:19
57 44444 xxxlingnun 23/05/2020 6:29:19
58 22222 xxxaueng 23/05/2020 6:29:19
59 88888 xxxnoyalan 23/05/2020 6:29:18
60 00500 xxxjeesan 23/05/2020 6:29:18
61 90909 xxxspur 23/05/2020 6:24:44
62 87878 xxxsumalin 23/05/2020 6:24:44
63 09090 xxxspur 23/05/2020 6:24:40
64 78787 xxxsumalin 23/05/2020 6:24:40
65 15151 xxxboww 23/05/2020 6:24:40
66 36363 xxxedition 23/05/2020 6:24:40
67 44444 xxxlingnun 23/05/2020 6:24:38
68 22222 xxxaueng 23/05/2020 6:24:38
69 88888 xxxnoyalan 23/05/2020 6:24:37
70 00500 xxxjeesan 23/05/2020 6:24:37
71 77777 xxxsumalin 23/05/2020 6:24:33
72 99999 xxxspur 23/05/2020 6:24:33
73 55555 xxxboww 23/05/2020 6:24:33
74 33333 xxxedition 23/05/2020 6:24:33
75 99999 xxxspur 23/05/2020 6:16:01
76 77777 xxxsumalin 23/05/2020 6:16:01
77 55555 xxxboww 23/05/2020 6:16:00
78 33333 xxxedition 23/05/2020 6:16:00
79 70707 xxxlingnun 23/05/2020 6:16:00
80 09090 xxxaueng 23/05/2020 6:16:00
81 54545 xxxnoyalan 23/05/2020 6:16:00
82 07070 xxxjeesan 23/05/2020 6:16:00
83 99999 xxxspur 23/05/2020 6:15:56
84 77777 xxxsumalin 23/05/2020 6:15:56
85 55555 xxxboww 23/05/2020 6:15:56
86 33333 xxxedition 23/05/2020 6:15:56
87 44444 xxxlingnun 23/05/2020 6:15:56
88 22222 xxxaueng 23/05/2020 6:15:56
89 88888 xxxnoyalan 23/05/2020 6:15:56
90 00000 xxxjeesan 23/05/2020 6:15:55
91 90909 xxxspur 23/05/2020 6:15:52
92 87878 xxxsumalin 23/05/2020 6:15:52
93 51515 xxxboww 23/05/2020 6:15:52
94 63636 xxxedition 23/05/2020 6:15:52
95 54545 xxxlingnun 23/05/2020 6:15:52
96 92929 xxxaueng 23/05/2020 6:15:51
97 28282 xxxnoyalan 23/05/2020 6:15:51
98 01010 xxxjeesan 23/05/2020 6:15:51
99 09090 xxxspur 23/05/2020 6:15:48
100 78787 xxxsumalin 23/05/2020 6:15:48
101 15151 xxxboww 23/05/2020 6:15:47
102 36363 xxxedition 23/05/2020 6:15:47
103 45454 xxxlingnun 23/05/2020 6:15:47
104 29292 xxxaueng 23/05/2020 6:15:47
105 82828 xxxnoyalan 23/05/2020 6:15:47
106 10101 xxxjeesan 23/05/2020 6:15:47
107 99999 xxxspur 23/05/2020 6:15:43
108 33333 xxxedition 23/05/2020 6:15:43
109 44444 xxxlingnun 23/05/2020 6:15:43
110 22222 xxxaueng 23/05/2020 6:15:43
111 88888 xxxnoyalan 23/05/2020 6:15:43
112 00000 xxxjeesan 23/05/2020 6:15:42
113 87878 xxxsumalin 23/05/2020 6:15:39
114 90909 xxxspur 23/05/2020 6:15:39
115 51515 xxxboww 23/05/2020 6:15:39
116 63636 xxxedition 23/05/2020 6:15:39
117 54454 xxxlingnun 23/05/2020 6:15:39
118 92922 xxxaueng 23/05/2020 6:15:39
119 28828 xxxnoyalan 23/05/2020 6:15:39
120 01101 xxxjeesan 23/05/2020 6:15:38
121 09090 xxxspur 23/05/2020 6:15:35
122 78787 xxxsumalin 23/05/2020 6:15:35
123 15151 xxxboww 23/05/2020 6:15:35
124 36363 xxxedition 23/05/2020 6:15:35
125 54545 xxxlingnun 23/05/2020 6:15:35
126 92929 xxxaueng 23/05/2020 6:15:35
127 28282 xxxnoyalan 23/05/2020 6:15:34
128 01010 xxxjeesan 23/05/2020 6:15:34
129 99999 xxxspur 23/05/2020 6:15:29
130 77777 xxxsumalin 23/05/2020 6:15:29
131 55555 xxxboww 23/05/2020 6:15:29
132 33333 xxxedition 23/05/2020 6:15:29
133 44444 xxxlingnun 23/05/2020 6:15:29
134 22222 xxxaueng 23/05/2020 6:15:28
135 88888 xxxnoyalan 23/05/2020 6:15:28
136 20000 xxxjeesan 23/05/2020 6:15:28
เข้าแทงจับยี่กีรอบถัดไปคลิก
แชทวางเลข - กรุณาใช้คำสุภาพและมีมารยาทในการแชท
ปิดแชท
แชทวางเลข