เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
เข้าระบบ
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
เป่ายิ้งฉุบ
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
รวมหวย
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
คำยืนยัน
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
ผลหวย
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
ติดต่อเรา
-

รายละเอียด จับยี่กี ประจำรอบที่ 22/05/2020 รอบ 22:30น

ผลรวม

5218354

เลขแถวที่ 17

87878

สมาชิกยิงเลขลำดับที่ 1

xxxg_r6_

สมาชิกยิงเลขลำดับที่ 17

xxxwanwanz

ผลรางวัล

5130476

สามตัวบน

304

สองตัวล่าง

76

# เลข สมาชิก เวลาส่งเลข
1 44444 xxxg_r6_ 22/05/2020 22:29:50
2 22222 xxxnoyalan 22/05/2020 22:29:50
3 88888 xxxee10 22/05/2020 22:29:50
4 00000 xxxedition 22/05/2020 22:29:50
5 33333 xxxg-manee 22/05/2020 22:29:49
6 99999 xxxelry 22/05/2020 22:29:49
7 99999 xxxsumalin 22/05/2020 22:29:46
8 77777 xxxwanwanz 22/05/2020 22:29:46
9 33333 xxxaueng 22/05/2020 22:29:46
10 44444 xxxg_r6_ 22/05/2020 22:29:46
11 22222 xxxnoyalan 22/05/2020 22:29:46
12 88888 xxxee10 22/05/2020 22:29:45
13 00000 xxxedition 22/05/2020 22:29:45
14 97955 xxxunajaaa 22/05/2020 22:29:45
15 78888 xxxelry 22/05/2020 22:29:44
16 90909 xxxsumalin 22/05/2020 22:29:42
17 87878 xxxwanwanz 22/05/2020 22:29:42
18 55555 xxxparagon 22/05/2020 22:29:42
19 63636 xxxaueng 22/05/2020 22:29:42
20 54545 xxxg_r6_ 22/05/2020 22:29:41
21 92929 xxxnoyalan 22/05/2020 22:29:41
22 28282 xxxee10 22/05/2020 22:29:41
23 01010 xxxedition 22/05/2020 22:29:41
24 99999 xxxelry 22/05/2020 22:29:39
25 09090 xxxsumalin 22/05/2020 22:29:38
26 45454 xxxg_r6_ 22/05/2020 22:29:37
27 29292 xxxnoyalan 22/05/2020 22:29:37
28 82828 xxxee10 22/05/2020 22:29:37
29 10101 xxxedition 22/05/2020 22:29:36
30 14538 xxxelry 22/05/2020 22:29:34
31 77777 xxxwanwanz 22/05/2020 22:29:33
32 33333 xxxaueng 22/05/2020 22:29:33
33 44444 xxxg_r6_ 22/05/2020 22:29:33
34 22222 xxxnoyalan 22/05/2020 22:29:33
35 88888 xxxee10 22/05/2020 22:29:33
36 00000 xxxedition 22/05/2020 22:29:32
37 99999 xxxsumalin 22/05/2020 22:29:29
38 25809 xxxelry 22/05/2020 22:29:29
39 54545 xxxg_r6_ 22/05/2020 22:29:29
40 92929 xxxnoyalan 22/05/2020 22:29:29
41 28282 xxxee10 22/05/2020 22:29:28
42 01010 xxxedition 22/05/2020 22:29:28
43 45454 xxxg_r6_ 22/05/2020 22:29:25
44 29292 xxxnoyalan 22/05/2020 22:29:25
45 82828 xxxee10 22/05/2020 22:29:24
46 10101 xxxedition 22/05/2020 22:29:24
47 14758 xxxelry 22/05/2020 22:29:24
48 44444 xxxg_r6_ 22/05/2020 22:29:19
49 22222 xxxnoyalan 22/05/2020 22:29:18
50 88888 xxxee10 22/05/2020 22:29:18
51 00500 xxxedition 22/05/2020 22:29:18
52 36987 xxxelry 22/05/2020 22:29:13
53 78522 xxxelry 22/05/2020 22:29:07
54 25888 xxxelry 22/05/2020 22:29:02
55 99999 xxxelry 22/05/2020 22:28:56
56 17888 xxxelry 22/05/2020 22:28:51
57 25899 xxxelry 22/05/2020 22:28:46
58 14788 xxxelry 22/05/2020 22:28:41
59 28965 xxxelry 22/05/2020 22:28:35
60 26821 xxxsai2709 22/05/2020 22:22:56
61 26821 xxxsai2709 22/05/2020 22:22:47
62 99999 xxxsumalin 22/05/2020 22:16:15
63 55555 xxxparagon 22/05/2020 22:16:15
64 77777 xxxwanwanz 22/05/2020 22:16:15
65 33333 xxxaueng 22/05/2020 22:16:15
66 44444 xxxg_r6_ 22/05/2020 22:16:11
67 22222 xxxnoyalan 22/05/2020 22:16:11
68 88888 xxxee10 22/05/2020 22:16:11
69 99999 xxxsumalin 22/05/2020 22:16:11
70 77777 xxxwanwanz 22/05/2020 22:16:11
71 55555 xxxparagon 22/05/2020 22:16:11
72 33333 xxxaueng 22/05/2020 22:16:11
73 00000 xxxedition 22/05/2020 22:16:11
74 54545 xxxg_r6_ 22/05/2020 22:16:07
75 92929 xxxnoyalan 22/05/2020 22:16:07
76 28282 xxxee10 22/05/2020 22:16:06
77 90909 xxxsumalin 22/05/2020 22:16:06
78 01010 xxxedition 22/05/2020 22:16:06
79 45454 xxxg_r6_ 22/05/2020 22:16:03
80 29292 xxxnoyalan 22/05/2020 22:16:02
81 82828 xxxee10 22/05/2020 22:16:02
82 09090 xxxsumalin 22/05/2020 22:16:02
83 15151 xxxparagon 22/05/2020 22:16:02
84 78787 xxxwanwanz 22/05/2020 22:16:02
85 36363 xxxaueng 22/05/2020 22:16:02
86 10101 xxxedition 22/05/2020 22:16:02
87 44444 xxxg_r6_ 22/05/2020 22:15:58
88 22222 xxxnoyalan 22/05/2020 22:15:58
89 88888 xxxee10 22/05/2020 22:15:58
90 99999 xxxsumalin 22/05/2020 22:15:58
91 77777 xxxwanwanz 22/05/2020 22:15:58
92 33333 xxxaueng 22/05/2020 22:15:58
93 00000 xxxedition 22/05/2020 22:15:58
94 00000 xxx38wat 22/05/2020 22:15:55
95 54454 xxxg_r6_ 22/05/2020 22:15:54
96 28828 xxxee10 22/05/2020 22:15:54
97 90909 xxxsumalin 22/05/2020 22:15:54
98 87878 xxxwanwanz 22/05/2020 22:15:54
99 63636 xxxaueng 22/05/2020 22:15:54
100 01101 xxxedition 22/05/2020 22:15:53
101 54545 xxxg_r6_ 22/05/2020 22:15:50
102 92929 xxxnoyalan 22/05/2020 22:15:50
103 09090 xxxsumalin 22/05/2020 22:15:50
104 78787 xxxwanwanz 22/05/2020 22:15:50
105 36363 xxxaueng 22/05/2020 22:15:50
106 01010 xxxedition 22/05/2020 22:15:49
107 70707 xxxg_r6_ 22/05/2020 22:15:44
108 09090 xxxnoyalan 22/05/2020 22:15:44
109 20000 xxxedition 22/05/2020 22:15:43
เข้าแทงจับยี่กีรอบถัดไปคลิก
แชทวางเลข - กรุณาใช้คำสุภาพและมีมารยาทในการแชท
ปิดแชท
แชทวางเลข