เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
เข้าระบบ
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
เป่ายิ้งฉุบ
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
รวมหวย
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
คำยืนยัน
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
ผลหวย
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
ติดต่อเรา
-

รายละเอียด จับยี่กี ประจำรอบที่ 22/05/2020 รอบ 22:15น

ผลรวม

5119019

เลขแถวที่ 17

22222

สมาชิกยิงเลขลำดับที่ 1

xxxlai99

สมาชิกยิงเลขลำดับที่ 17

xxxlai99

ผลรางวัล

5096797

สามตัวบน

967

สองตัวล่าง

97

# เลข สมาชิก เวลาส่งเลข
1 00900 xxxlai99 22/05/2020 22:14:50
2 78265 xxxelry 22/05/2020 22:14:50
3 07070 xxxedition 22/05/2020 22:14:50
4 99999 xxxsumalin 22/05/2020 22:14:46
5 77777 xxxwanwanz 22/05/2020 22:14:46
6 55555 xxxparagon 22/05/2020 22:14:46
7 33333 xxxaueng 22/05/2020 22:14:46
8 43234 xxxprasit9 22/05/2020 22:14:46
9 55955 xxxcharako 22/05/2020 22:14:46
10 44556 xxxkanmane 22/05/2020 22:14:46
11 33333 xxxtanapon 22/05/2020 22:14:46
12 33111 xxxwannon 22/05/2020 22:14:46
13 88888 xxxpleza 22/05/2020 22:14:46
14 44444 xxxg_r6_ 22/05/2020 22:14:46
15 22222 xxxnoyalan 22/05/2020 22:14:46
16 22222 xxxkikkok 22/05/2020 22:14:46
17 22222 xxxlai99 22/05/2020 22:14:45
18 88888 xxxee10 22/05/2020 22:14:45
19 00000 xxxedition 22/05/2020 22:14:45
20 91934 xxxaijai 22/05/2020 22:14:44
21 66666 xxxelry 22/05/2020 22:14:43
22 90909 xxxsumalin 22/05/2020 22:14:42
23 87878 xxxwanwanz 22/05/2020 22:14:42
24 51515 xxxparagon 22/05/2020 22:14:42
25 63636 xxxaueng 22/05/2020 22:14:42
26 54545 xxxg_r6_ 22/05/2020 22:14:41
27 92929 xxxnoyalan 22/05/2020 22:14:41
28 28282 xxxee10 22/05/2020 22:14:41
29 59595 xxxcharako 22/05/2020 22:14:41
30 44445 xxxkanmane 22/05/2020 22:14:41
31 23333 xxxtanapon 22/05/2020 22:14:41
32 01010 xxxedition 22/05/2020 22:14:41
33 00313 xxxpleza 22/05/2020 22:14:41
34 43434 xxxprasit9 22/05/2020 22:14:40
35 11133 xxxwannon 22/05/2020 22:14:40
36 56565 xxxkikkok 22/05/2020 22:14:40
37 11111 xxxlai99 22/05/2020 22:14:40
38 09090 xxxsumalin 22/05/2020 22:14:38
39 78787 xxxwanwanz 22/05/2020 22:14:38
40 36363 xxxaueng 22/05/2020 22:14:38
41 29292 xxxnoyalan 22/05/2020 22:14:37
42 82828 xxxee10 22/05/2020 22:14:37
43 10101 xxxedition 22/05/2020 22:14:37
44 66666 xxxelry 22/05/2020 22:14:36
45 55555 xxxparagon 22/05/2020 22:14:34
46 99999 xxxsumalin 22/05/2020 22:14:33
47 33333 xxxaueng 22/05/2020 22:14:33
48 44444 xxxg_r6_ 22/05/2020 22:14:33
49 22222 xxxnoyalan 22/05/2020 22:14:33
50 88888 xxxee10 22/05/2020 22:14:33
51 00000 xxxedition 22/05/2020 22:14:32
52 45822 xxxelry 22/05/2020 22:14:31
53 67516 xxxttttv7 22/05/2020 22:14:30
54 90909 xxxsumalin 22/05/2020 22:14:29
55 87878 xxxwanwanz 22/05/2020 22:14:29
56 51515 xxxparagon 22/05/2020 22:14:29
57 63636 xxxaueng 22/05/2020 22:14:29
58 54454 xxxg_r6_ 22/05/2020 22:14:29
59 92922 xxxnoyalan 22/05/2020 22:14:29
60 28828 xxxee10 22/05/2020 22:14:29
61 01101 xxxedition 22/05/2020 22:14:28
62 09090 xxxsumalin 22/05/2020 22:14:25
63 78787 xxxwanwanz 22/05/2020 22:14:25
64 15151 xxxparagon 22/05/2020 22:14:25
65 36363 xxxaueng 22/05/2020 22:14:25
66 25888 xxxelry 22/05/2020 22:14:25
67 54545 xxxg_r6_ 22/05/2020 22:14:25
68 92929 xxxnoyalan 22/05/2020 22:14:25
69 28282 xxxee10 22/05/2020 22:14:24
70 01010 xxxedition 22/05/2020 22:14:24
71 99999 xxxsumalin 22/05/2020 22:14:19
72 77777 xxxwanwanz 22/05/2020 22:14:19
73 55555 xxxparagon 22/05/2020 22:14:19
74 33333 xxxaueng 22/05/2020 22:14:19
75 44444 xxxg_r6_ 22/05/2020 22:14:19
76 22222 xxxnoyalan 22/05/2020 22:14:19
77 88888 xxxee10 22/05/2020 22:14:18
78 20000 xxxedition 22/05/2020 22:14:18
79 20000 xxxg_r6_ 22/05/2020 22:04:14
80 79999 xxxnoyalan 22/05/2020 22:04:11
81 64444 xxxee10 22/05/2020 22:04:11
82 87777 xxxedition 22/05/2020 22:04:11
83 34444 xxxg_r6_ 22/05/2020 22:04:07
84 02222 xxxnoyalan 22/05/2020 22:04:07
85 98888 xxxee10 22/05/2020 22:04:07
86 10000 xxxedition 22/05/2020 22:04:06
87 54545 xxxg_r6_ 22/05/2020 22:04:02
88 92929 xxxnoyalan 22/05/2020 22:04:02
89 28282 xxxee10 22/05/2020 22:04:02
90 01010 xxxedition 22/05/2020 22:04:02
91 45454 xxxg_r6_ 22/05/2020 22:03:58
92 29292 xxxnoyalan 22/05/2020 22:03:58
93 82828 xxxee10 22/05/2020 22:03:58
94 10101 xxxedition 22/05/2020 22:03:58
95 44444 xxxg_r6_ 22/05/2020 22:03:54
96 22222 xxxnoyalan 22/05/2020 22:03:54
97 88888 xxxee10 22/05/2020 22:03:54
98 00000 xxxedition 22/05/2020 22:03:53
99 54545 xxxg_r6_ 22/05/2020 22:03:50
100 28282 xxxee10 22/05/2020 22:03:50
101 01010 xxxedition 22/05/2020 22:03:49
102 45454 xxxg_r6_ 22/05/2020 22:03:46
103 29292 xxxnoyalan 22/05/2020 22:03:46
104 82828 xxxee10 22/05/2020 22:03:45
105 10101 xxxedition 22/05/2020 22:03:45
106 44444 xxxg_r6_ 22/05/2020 22:03:40
107 22222 xxxnoyalan 22/05/2020 22:03:39
108 88888 xxxee10 22/05/2020 22:03:39
109 56565 xxxedition 22/05/2020 22:03:39
เข้าแทงจับยี่กีรอบถัดไปคลิก
แชทวางเลข - กรุณาใช้คำสุภาพและมีมารยาทในการแชท
ปิดแชท
แชทวางเลข