เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
เข้าระบบ
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
เป่ายิ้งฉุบ
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
รวมหวย
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
คำยืนยัน
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
ผลหวย
เว็บแทงหวย,หวยเวียดนาม,หวยลาว,หวยลาวชุด,หวยลาวชุด120,หวยฮานอย
ติดต่อเรา
-

รายละเอียด จับยี่กี ประจำรอบที่ 28/03/2020 รอบ 06:45น

ผลรวม

6519663

เลขแถวที่ 17

33333

สมาชิกยิงเลขลำดับที่ 1

xxxnoyalan

สมาชิกยิงเลขลำดับที่ 17

xxxpaisarn

ผลรางวัล

6486330

สามตัวบน

863

สองตัวล่าง

30

# เลข สมาชิก เวลาส่งเลข
1 56565 xxxnoyalan 28/03/2020 6:44:50
2 34343 xxxee10 28/03/2020 6:44:50
3 54656 xxxrblela 28/03/2020 6:44:50
4 90859 xxxameth 28/03/2020 6:44:50
5 35353 xxxpaisarn 28/03/2020 6:44:50
6 29292 xxxwanwanz 28/03/2020 6:44:50
7 81818 xxxspur 28/03/2020 6:44:50
8 41414 xxxonalex 28/03/2020 6:44:49
9 55555 xxxtanapon 28/03/2020 6:44:49
10 11111 xxxpleza 28/03/2020 6:44:48
11 99999 xxxcharako 28/03/2020 6:44:46
12 78787 xxxosky24 28/03/2020 6:44:46
13 67676 xxxedition 28/03/2020 6:44:46
14 00000 xxxlai99 28/03/2020 6:44:46
15 56565 xxxnoyalan 28/03/2020 6:44:46
16 34343 xxxee10 28/03/2020 6:44:46
17 33333 xxxpaisarn 28/03/2020 6:44:46
18 13243 xxxrblela 28/03/2020 6:44:46
19 21242 xxxameth 28/03/2020 6:44:46
20 88888 xxxspur 28/03/2020 6:44:45
21 11111 xxxonalex 28/03/2020 6:44:45
22 69583 xxxtawit 28/03/2020 6:44:44
23 55555 xxxtanapon 28/03/2020 6:44:44
24 11111 xxxpleza 28/03/2020 6:44:44
25 07878 xxxosky24 28/03/2020 6:44:42
26 79767 xxxedition 28/03/2020 6:44:42
27 61606 xxxnoyalan 28/03/2020 6:44:42
28 43734 xxxee10 28/03/2020 6:44:42
29 53353 xxxpaisarn 28/03/2020 6:44:41
30 29929 xxxwanwanz 28/03/2020 6:44:41
31 23522 xxxrblela 28/03/2020 6:44:41
32 81181 xxxspur 28/03/2020 6:44:41
33 41141 xxxonalex 28/03/2020 6:44:41
34 99999 xxxcharako 28/03/2020 6:44:41
35 00000 xxxlai99 28/03/2020 6:44:40
36 55555 xxxtanapon 28/03/2020 6:44:39
37 11111 xxxpleza 28/03/2020 6:44:39
38 78878 xxxosky24 28/03/2020 6:44:38
39 67767 xxxedition 28/03/2020 6:44:38
40 56656 xxxnoyalan 28/03/2020 6:44:38
41 34434 xxxee10 28/03/2020 6:44:37
42 33553 xxxpaisarn 28/03/2020 6:44:37
43 22992 xxxwanwanz 28/03/2020 6:44:37
44 88118 xxxspur 28/03/2020 6:44:37
45 44114 xxxonalex 28/03/2020 6:44:36
46 78577 xxxameth 28/03/2020 6:44:36
47 99999 xxxcharako 28/03/2020 6:44:34
48 00000 xxxlai99 28/03/2020 6:44:34
49 55555 xxxtanapon 28/03/2020 6:44:34
50 78788 xxxosky24 28/03/2020 6:44:33
51 11111 xxxpleza 28/03/2020 6:44:33
52 67677 xxxedition 28/03/2020 6:44:33
53 56566 xxxnoyalan 28/03/2020 6:44:33
54 34344 xxxee10 28/03/2020 6:44:33
55 33333 xxxpaisarn 28/03/2020 6:44:33
56 99999 xxxwanwanz 28/03/2020 6:44:32
57 88888 xxxspur 28/03/2020 6:44:32
58 11111 xxxonalex 28/03/2020 6:44:32
59 78787 xxxosky24 28/03/2020 6:44:29
60 67676 xxxedition 28/03/2020 6:44:29
61 56565 xxxnoyalan 28/03/2020 6:44:29
62 34343 xxxee10 28/03/2020 6:44:29
63 53353 xxxpaisarn 28/03/2020 6:44:28
64 92292 xxxwanwanz 28/03/2020 6:44:28
65 18818 xxxspur 28/03/2020 6:44:28
66 14414 xxxonalex 28/03/2020 6:44:28
67 38109 xxxchin8 28/03/2020 6:44:26
68 78787 xxxosky24 28/03/2020 6:44:25
69 67676 xxxedition 28/03/2020 6:44:25
70 56565 xxxnoyalan 28/03/2020 6:44:25
71 34343 xxxee10 28/03/2020 6:44:24
72 35353 xxxpaisarn 28/03/2020 6:44:24
73 29292 xxxwanwanz 28/03/2020 6:44:24
74 81818 xxxspur 28/03/2020 6:44:24
75 41414 xxxonalex 28/03/2020 6:44:23
76 78787 xxxosky24 28/03/2020 6:44:01
77 67676 xxxedition 28/03/2020 6:44:01
78 56565 xxxnoyalan 28/03/2020 6:44:01
79 34343 xxxee10 28/03/2020 6:44:01
80 33333 xxxpaisarn 28/03/2020 6:44:00
81 99999 xxxwanwanz 28/03/2020 6:44:00
82 88888 xxxspur 28/03/2020 6:44:00
83 11111 xxxonalex 28/03/2020 6:44:00
84 07878 xxxosky24 28/03/2020 6:43:57
85 79767 xxxedition 28/03/2020 6:43:57
86 61606 xxxnoyalan 28/03/2020 6:43:57
87 43734 xxxee10 28/03/2020 6:43:56
88 53353 xxxpaisarn 28/03/2020 6:43:56
89 29929 xxxwanwanz 28/03/2020 6:43:56
90 81181 xxxspur 28/03/2020 6:43:56
91 41141 xxxonalex 28/03/2020 6:43:55
92 78878 xxxosky24 28/03/2020 6:43:52
93 67767 xxxedition 28/03/2020 6:43:52
94 56656 xxxnoyalan 28/03/2020 6:43:52
95 34434 xxxee10 28/03/2020 6:43:52
96 33553 xxxpaisarn 28/03/2020 6:43:52
97 22992 xxxwanwanz 28/03/2020 6:43:52
98 88118 xxxspur 28/03/2020 6:43:51
99 44114 xxxonalex 28/03/2020 6:43:51
100 78788 xxxosky24 28/03/2020 6:43:48
101 67677 xxxedition 28/03/2020 6:43:48
102 56566 xxxnoyalan 28/03/2020 6:43:48
103 34344 xxxee10 28/03/2020 6:43:48
104 33333 xxxpaisarn 28/03/2020 6:43:47
105 99999 xxxwanwanz 28/03/2020 6:43:47
106 88888 xxxspur 28/03/2020 6:43:47
107 11111 xxxonalex 28/03/2020 6:43:47
108 76766 xxxrblela 28/03/2020 6:43:43
109 78787 xxxosky24 28/03/2020 6:43:40
110 67676 xxxedition 28/03/2020 6:43:39
111 56565 xxxnoyalan 28/03/2020 6:43:39
112 34343 xxxee10 28/03/2020 6:43:39
113 35353 xxxpaisarn 28/03/2020 6:43:39
114 29292 xxxwanwanz 28/03/2020 6:43:39
115 81818 xxxspur 28/03/2020 6:43:38
116 41414 xxxonalex 28/03/2020 6:43:38
117 65655 xxxrblela 28/03/2020 6:43:36
118 56656 xxxrblela 28/03/2020 6:43:28
119 89908 xxxrblela 28/03/2020 6:43:19
120 88087 xxxrblela 28/03/2020 6:43:12
121 36364 xxxrblela 28/03/2020 6:43:07
122 00909 xxxrblela 28/03/2020 6:43:02
123 45754 xxxrblela 28/03/2020 6:42:57
124 67679 xxxrblela 28/03/2020 6:42:51
125 56885 xxxrblela 28/03/2020 6:42:31
เข้าแทงจับยี่กีรอบถัดไปคลิก
แชทวางเลข - กรุณาใช้คำสุภาพและมีมารยาทในการแชท
ปิดแชท
แชทวางเลข