-

ผลหวยลาว มาเล เวียดนาม หุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ ย้อนหลัง

วันที่ ลาว มาเล เวียดนาม สิงคโปร์4D ไทยเช้าคู่1 ไทยเช้าคู่2 ปิดเที่ยง ไทยบ่ายคู่1 ไทยบ่ายคู่2 ค้างก่อนปิดเย็น ปิดเย็น นิเคอิ(เช้า) นิเคอิ(บ่าย) จีน(เช้า) จีน(บ่าย) ฮั่งเส็ง(เช้า) ฮั่งเส็ง(บ่าย) ไต้หวัน เกาหลี สิงคโปร์ อินเดีย อิยิปต์ รัสเซีย อังกฤษ เยอรมัน ดาวโจนส์
08/12/2565 - - 8522,52 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 049,91 443,97 935,59 979,97 132,50 023,41 304,97 214,49 608,63 068,00 831,26 932,44 217,02 456,37 792,58
07/12/2565 7357,73 7827,29 5979,78 2575,41 xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 694,93 640,47 991,09 876,94 946,28 482,36 001,87 065,52 545,92 068,68 705,76 076,56 919,20 119,00 634,76
06/12/2565 - - 4807,90 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 211,71 587,47 939,04 882,47 679,50 118,11 888,86 017,36 237,17 636,24 829,52 232,51 139,15 319,42 710,78
05/12/2565 6124,61 - 3454,42 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 874,84 040,50 266,87 335,56 062,27 829,94 074,06 953,33 754,40 460,90 777,24 383,01 754,31 761,78 -
04/12/2565 - 8902,52 5028,07 4640,15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
03/12/2565 - 1951,91 0576,72 5165,11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 988,87
02/12/2565 วันหยุด - 4523,15 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 984,24 790,18 844,72 979,37 249,95 535,09 068,12 086,11 914,59 850,69 ตลาดปิด 182,80 623,26 939,09 501,76
01/12/2565 - - 2770,32 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 104,05 608,09 174,24 416,66 551,28 644,21 280,25 497,45 273,24 419,54 973,47 562,40 849,56 030,26 977,24
30/11/2565 1994,19 6636,23 8112,52 9978,44 xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 816,68 899,85 132,31 850,49 504,36 723,55 955,91 042,22 049,13 965,81 926,00 122,23 305,05 704,59 253,07
29/11/2565 - - 5380,33 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 982,01 784,99 425,17 901,93 424,30 468,74 964,77 820,93 636,30 184,04 426,04 945,16 200,98 545,91 946,57
28/11/2565 6310,63 - 5507,87 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 779,24 283,20 925,02 908,19 541,17 794,64 687,64 427,98 006,49 480,16 722,26 429,49 402,65 336,02 -
27/11/2565 - 7505,75 7857,62 3165,95 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
26/11/2565 - 8144,01 7896,31 6993,84 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ตลาดปิด
25/11/2565 2355,23 - 6819,00 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 694,15 303,06 881,87 427,41 886,04 358,32 851,49 825,72 455,33 364,96 ตลาดปิด 278,57 667,07 138,82 ตลาดปิด
24/11/2565 - - 5996,02 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 858,84 309,35 054,27 668,13 430,49 090,09 400,46 997,14 288,11 268,10 944,35 035,39 660,36 956,97 406,96
23/11/2565 8303,83 9474,55 7779,73 8979,39 xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx ตลาดปิด ตลาดปิด 709,84 281,12 740,99 381,40 854,34 883,53 599,57 058,62 009,25 174,64 524,40 759,24 810,82
22/11/2565 - - 0529,74 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 050,71 574,95 441,06 293,54 787,04 441,50 220,81 230,52 956,94 896,12 234,44 210,98 284,99 235,42 028,41
21/11/2565 2134,21 - 2091,34 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 109,68 479,02 742,01 447,96 606,48 591,63 939,60 982,41 062,61 484,64 990,94 112,22 685,67 993,93 -
20/11/2565 - 0613,13 0770,03 9300,35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19/11/2565 - 4875,17 6534,31 9599,83 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 569,37
18/11/2565 3937,39 - 2592,58 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 806,49 977,80 454,09 043,02 646,80 254,12 499,24 423,69 223,81 348,12 ตลาดปิด 334,77 552,98 186,48 632,51
17/11/2565 - - 5776,00 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 558,72 057,73 754,02 145,11 452,96 566,82 523,12 154,60 604,87 060,12 571,51 811,72 654,65 638,35 383,09
16/11/2565 3738,37 7588,02 0578,33 8834,13 xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 585,32 830,13 946,87 556,77 349,63 648,64 735,96 214,71 617,11 072,73 120,20 283,91 119,25 403,48 292,22
15/11/2565 - - 1006,62 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 468,21 017,70 712,66 133,87 769,98 312,41 631,41 885,87 528,48 299,84 700,63 192,01 944,73 851,21 670,16
14/11/2565 8258,82 - 2834,78 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 758,99 347,10 342,65 346,31 164,98 971,05 490,34 272,68 080,47 415,89 637,75 293,68 517,13 330,44 -
13/11/2565 - 9788,91 6305,59 4297,29 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12/11/2565 - 0647,34 8611,66 1942,88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 786,49
11/11/2565 2781,27 - 1736,76 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 075,65 357,47 405,50 977,22 255,51 566,62 756,80 840,29 833,15 504,34 ตลาดปิด 925,58 804,30 486,77 537,43
10/11/2565 - - 1610,51 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 100,43 610,33 807,22 855,74 371,81 104,48 376,05 111,21 318,68 370,85 656,02 067,65 534,09 609,77 394,89
09/11/2565 4065,40 6616,82 7765,70 6468,30 xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 716,95 643,68 848,45 529,64 546,85 852,79 881,05 432,68 550,67 355,60 158,54 602,84 625,89 632,43 083,83
แชทวางเลข - กรุณาใช้คำสุภาพและมีมารยาทในการแชท
ปิดแชท
แชทวางเลข