-

ผลหวยลาว มาเล เวียดนาม หุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ ย้อนหลัง

วันที่ ลาว มาเล เวียดนาม สิงคโปร์4D ไทยเช้าคู่1 ไทยเช้าคู่2 ปิดเที่ยง ไทยบ่ายคู่1 ไทยบ่ายคู่2 ค้างก่อนปิดเย็น ปิดเย็น นิเคอิ(เช้า) นิเคอิ(บ่าย) จีน(เช้า) จีน(บ่าย) ฮั่งเส็ง(เช้า) ฮั่งเส็ง(บ่าย) ไต้หวัน เกาหลี สิงคโปร์ อินเดีย อิยิปต์ รัสเซีย อังกฤษ เยอรมัน ดาวโจนส์
15/10/2564 - - 4218,54 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 014,21 863,70 348,10 599,61 047,88 096,37 119,91 614,39 391,05 ตลาดปิด ตลาดปิด 873,32 403,32 736,64 256,75
14/10/2564 9614,96 - 4019,62 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 590,62 093,65 696,88 138,70 ตลาดปิด ตลาดปิด 728,29 875,22 486,44 595,90 559,19 241,88 771,89 272,34 781,53
13/10/2564 - 7075,29 9522,23 1264,76 xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 899,62 028,33 920,82 308,70 ตลาดปิด ตลาดปิด 799,85 153,53 642,37 705,74 140,48 253,90 182,59 938,51 834,72
12/10/2564 - - 5618,09 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 232,88 061,59 622,38 538,22 605,04 259,50 284,59 200,27 205,44 431,53 392,14 043,08 023,62 687,27 606,19
11/10/2564 5339,53 - 2142,50 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 895,01 820,26 718,02 760,56 137,52 509,24 ตลาดปิด ตลาดปิด 349,68 578,72 478,82 751,01 685,30 914,99 -
10/10/2564 - 8080,40 6085,49 8490,17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
09/10/2564 - 1193,30 1156,05 9771,37 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 625,69
08/10/2564 - - 3550,87 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 552,31 894,73 789,88 416,15 646,27 785,12 043,43 427,75 281,66 906,23 ตลาดปิด 050,27 555,51 613,73 494,95
07/10/2564 2850,28 - 7469,19 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 032,45 821,34 ตลาดปิด ตลาดปิด 319,70 173,24 386,70 052,62 115,27 783,10 ตลาดปิด 023,20 804,17 086,53 699,32
06/10/2564 - 1630,44 2245,83 1413,62 xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 406,06 887,25 ตลาดปิด ตลาดปิด 299,16 649,66 316,59 990,36 388,76 973,15 ตลาดปิด 003,40 587,23 333,16 467,75
05/10/2564 - - 3967,23 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 831,58 212,77 ตลาดปิด ตลาดปิด 264,27 415,78 075,40 026,87 812,53 488,56 263,19 643,93 710,09 449,94 292,54
04/10/2564 3822,38 - 5747,06 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 757,50 489,18 ตลาดปิด ตลาดปิด 264,00 637,27 835,54 ตลาดปิด 965,54 932,74 744,00 050,22 101,06 655,89 -
03/10/2564 - 9488,20 0681,04 8836,34 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
02/10/2564 - 2201,50 7377,88 1239,52 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 646,54
01/10/2564 - - 1220,46 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 183,83 107,59 ตลาดปิด ตลาดปิด ตลาดปิด ตลาดปิด 089,88 413,76 111,59 558,78 ตลาดปิด 428,10 707,35 644,25 392,80
30/09/2564 0107,01 - 5811,05 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 937,92 266,63 922,20 901,99 073,77 564,86 477,31 489,99 670,39 636,91 703,89 038,25 642,74 069,58 072,73
29/09/2564 - 7766,86 6477,28 0959,28 xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 214,82 429,67 165,17 902,80 978,61 350,11 546,98 190,36 431,38 327,33 114,64 713,18 816,06 527,71 999,38
28/09/2564 - - 3234,84 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 965,41 396,10 422,93 382,47 175,97 039,61 144,33 026,34 769,61 760,28 678,22 231,82 810,30 856,32 937,37
27/09/2564 8936,89 - 3011,29 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 862,81 006,75 939,46 429,56 975,59 878,62 377,58 260,90 030,95 788,41 600.76 713,56 340,92 388,13 -
26/09/2564 - 2372,97 1694,74 0827,99 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
25/09/2564 - 2708,88 2408,45 3829,99 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 800,18
24/09/2564 - - 1678,95 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 089,49 881,41 287,51 785,51 411,87 216,82 019,97 270,21 135,09 847,11 ตลาดปิด 857,18 148,87 175,22 482,50
23/09/2564 9415,94 - 1534,00 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx ตลาดปิด ตลาดปิด 876,68 736,28 852,98 098,44 822,40 691,15 644,39 536,03 202,96 775,58 835,02 397,23 832,48
22/09/2564 - 4851,68 3873,07 6499,85 xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 542,29 940,31 256,80 708,28 ตลาดปิด ตลาดปิด 582,97 ตลาดปิด 805,15 733,94 606,54 517,92 337,39 674,21 984,63
21/09/2564 - - 6083,18 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 857,48 971,34 ตลาดปิด ตลาดปิด 212,02 154,40 ตลาดปิด ตลาดปิด 320,47 527,34 852,04 825,47 098,07 853,47 047,41
20/09/2564 7816,78 - 4019,63 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx ตลาดปิด ตลาดปิด ตลาดปิด ตลาดปิด 518,58 914,62 ตลาดปิด ตลาดปิด 173,50 093,96 056,09 378,83 391,73 206,11 -
19/09/2564 - 5498,03 5957,90 3691,37 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18/09/2564 - 2552,25 3901,43 8686,99 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 488,44
17/09/2564 - - 5330,15 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 511,77 005,71 816,97 936,23 545,60 076,91 679,91 376,26 123,69 589,27 ตลาดปิด 161,61 364,84 017,58 132,07
16/09/2564 8216,82 - 2093,82 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 264,07 334,37 342,89 813,18 882,39 785,36 870,30 602,46 454,93 116,96 676,60 122,58 748,99 175,75 439,82
แชทวางเลข - กรุณาใช้คำสุภาพและมีมารยาทในการแชท
ปิดแชท
แชทวางเลข